مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با تکیه بر آرای امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه و مدیر گروههای حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی‌(تربیت معلم).

2 محقق و پژوهشگر

چکیده

مبحث مربوط به مسئولیت پزشک از دیر باز مطرح بوده و نظریات مختلفی از سوی فقها وحقوق‌دانان در این خصوص مطرح گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که با محور قرار دادن نظریات فقهی امام خمینی، نظریات موافق و مخالف را مطرح کرده و با  بررسی نظریات فقها و مواد قانونی مربوط به مسئولیت پزشک، بتواند انتخابی منطقی، سازگار با نیازهای جامعه و پاسدار حقوق و منافع بیماران و پزشکان به‌عمل آورد و معضلات و مشکلات موجود را درخصوص مسئولیت پزشک حل نماید. بنابراین، ابتدا مفهوم و شرایط تحقق مسئولیت پزشک مطرح گردیده و سپس مسئولیت کیفری و مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی و از دیدگاه فقهای عظام و امام خمینی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها