دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، بهار 1388 
2. بررسی وضعیت فرزندخواندگی بعد از انقلاب اسلامی

صفحه 21-46

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ فروزان علایی‌نوین فروزان علایی‌نوین فروزان علایی‌نوین