کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
بررسی حقیقت ظلومیت و جهولیت از منظر ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 69، اسفند 1394، صفحه 21-38

علی ارشد ریاحی؛ هنگامه بیادار


حقیقت استعاذه از دیدگاه ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی(س)

دوره 16، شماره 65، اسفند 1393، صفحه 23-44

علی ارشد ریاحی؛ فاطمه عابدینی


مبانی نظری معاد جسمانی ملاصدرا از دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 60، آذر 1392، صفحه 41-54

منیره پلنگی؛ معصومه اسماعیلی