موضوعات = امام خمینی و انقلاب اسلامی
امام خمینی و مراتب ظهور اراده قوه موسس در ازاله مشروعیت از رژیم سلطنتی درایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/matin.2023.349218.2069

قدرت الله رحمانی


بررسی مؤلفه‌های جمهوریت در اندیشه سیاسی امام‌ خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/matin.2023.357496.2086

یوسف فتحی


شرط «رضایت اکثریت» در تشکیل حکومت و استمرار آن از دیدگاه امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/matin.2023.375499.2120

علیرضا قاسمی؛ عباس عمادی


عوامل جذب زنان به سازمان مجاهدین خلق ایران (1357-1360)

دوره 24، شماره 94، فروردین 1401، صفحه 107-127

10.22034/matin.2021.300044.1923

سیدمحمود سادات؛ مریم فتاحی