موضوعات = فقه و حقوق
توجیه پذیری خاتمه حیات رویان خارج از رحم در پرتو تزاحم با واکاوی نظر حضرت امام خمینی (س)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/matin.2022.350446.2075

حسن اسکندریان؛ مجید سربازیان


واکاوی قلمرو حق حبس در تعهدات با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/matin.2023.378750.2126

حامد خوبیاری؛ سید محمد صادق طباطبایی؛ سید محسن آتشی پور


بازپژوهی مقبوله عمربن حنظله و تاثیر آن بر استنباط فقهی با تکیه بر آراء امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/matin.2023.238104.1710

سعید نظری توکلی؛ فاطمه سادات مرتضوی


بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه (با تحلیل آرای امام خمینی (س))

دوره 24، شماره 96، مهر 1401، صفحه 151-183

10.22034/matin.2022.215624.1611

علی محمدیان؛ مرتضی کشاورزی ولدانی؛ لیلا مهرابی راد