موضوعات = عرفان اسلامی
بررسی دیدگاه عرفانی امام خمینی (ره) در باب خودسازی: اصول، ضرورت و موانع آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/matin.2023.238647.1717

آیلار ملکی


امام خمینی و رویکردهای سه‌گانه به مسائل پیرامون مرگ

دوره 25، شماره 98، فروردین 1402، صفحه 27-54

10.22034/matin.2023.172015.1369

مائده سادات حسینی زاده؛ مسعود صادقی علی‌آبادی


معنایابی استعارۀ «بت» در اشعار عرفانی حافظ و امام خمینی (س)

دوره 24، شماره 94، فروردین 1401، صفحه 155-182

10.22034/matin.2022.243828.1735

عادل مقدادیان؛ میثم حنیفی؛ مسلم محمودی