نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، مجید واکاوی انسان‌شناسی جنایی از منظر بزه‌دیده شناسی اولیه درکیفر قصاص با تکیه‌بر اندیشه‌های امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 1-27]

ا

 • اسحاق نیا، سید رضا نقد اندیشۀ قیصری و تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) دربارۀ ملاک تقسیم اسماء به ذاتی، صفاتی و افعالی در عرفان [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 1-15]
 • اسماعیلی، محمدجواد بازشناسی نقش علامه طباطبایی در تکوین دال «استقلال» در گفتمان انقلاب اسلامی 1357 ایران [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 1-30]
 • امیر، علی اصغر اجتهاد سیستمی؛ خلأ موجود در استنباط احکام مالکیت در فقه امامیه با مروری بر روش اجتهادی امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 125-156]

ب

 • بشیری، اکبر بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 31-53]
 • بلالی، محمد هادی تقویت ارکان نظام مردم‌سالاری دینی با تکیه بر نظریه خطابات قانونی امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 83-109]
 • بهمنی، اکبر طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 1-27]

ت

 • تقی پور، بهرام انتقال مالکیت در قرارداد مشارکت در تولید و قاعده نفی سبیل با تکیه بر آرای امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 105-124]

ج

 • جمالی آشتیانی، حسین گفتمان های اشتغال زنان (مقایسه دیدگاه امام خمینی (ره)با دیگر گفتمانهای رایج) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 75-106]

ح

 • حاجیان فروشانی، زهره امکان سنجی مفهوم گیری از گزاره های شرطی با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 39-66]
 • حمدی، حسین ماهیت شناسی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 17-38]
 • حمیدی، محمد رضا امکان سنجی مفهوم گیری از گزاره های شرطی با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 39-66]

خ

 • خمینی، سید حسن مقایسه دیدگاه حسن لاهیجی در مصباح الدرایه و امام خمینی (ره) در تقریرات فلسفه درباره ربط حادث به قدیم [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 169-173]

د

 • دادمهر، علی بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 31-53]

ر

 • رجبی، حدیث تحلیل وجود شناختی کیفیت تأثیر دعا در هستی با رویکرد تطبیقی بر نظریات امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 67-89]
 • رجبی، محمدرضا «انسان» خاستگاه معرفتی مدارای عرفانی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 55-75]
 • رحیمی روشن، حسن بررسی تحول مفهوم مصلحت در فقه سیاسی معاصر شیعه با تأکید بر امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 57-82]
 • رسولی، ساجده بنای عقلا و جایگاه آن در آثار فقهی سید حسن بجنوردی و امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 29-48]
 • رضائیان کوچی، محمدرضا امکان سنجی حمایت تقنینی از بزه دیدگان تراجنسی در جرائم ناشی از نفرت با رویکردی بر دیدگاه های امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 107-135]
 • رضوان طلب، محمدرضا بررسی فقهی کودکان سه والدی بر اساس نظرات امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 91-122]
 • رنجبر، رضا بنای عقلا و جایگاه آن در آثار فقهی سید حسن بجنوردی و امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 29-48]
 • روحانی، عباسعلی امام خمینی (س) و حدیث مرسل [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 49-74]
 • رودگر، محمد تجلّی حق در دعا از منظر محیی‌الدین ابن‌عربی و امام خمینی(ره) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 77-104]
 • روشنایی، علی گفتمان های اشتغال زنان (مقایسه دیدگاه امام خمینی (ره)با دیگر گفتمانهای رایج) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 75-106]

س

 • ساعی، سید محمد هادی ماهیت شناسی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 17-38]
 • سکوتی نسیمی، رضا بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 31-53]
 • سلطانی، عباسعلی تقویت ارکان نظام مردم‌سالاری دینی با تکیه بر نظریه خطابات قانونی امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 83-109]
 • سماواتی، عباس امکان سنجی نهاد قانون‌‌گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 123-152]
 • سهرابی، حمیدرضا بررسی و تحلیل «انقلاب اسلامی» بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 111-137]
 • سوگلی زاده، ترلان بررسی تحول مفهوم مصلحت در فقه سیاسی معاصر شیعه با تأکید بر امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 57-82]
 • سید مرتضی حسینی، راحله انتقال مالکیت در قرارداد مشارکت در تولید و قاعده نفی سبیل با تکیه بر آرای امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 105-124]

ش

 • شاملو، باقر پارادایم امام خمینی (ره) در تحقق حقوق سیاسی-اجتماعی زنان [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 139-159]
 • شریعتمداری، حمیدرضا مقایسه دیدگاه حسن لاهیجی در مصباح الدرایه و امام خمینی (ره) در تقریرات فلسفه درباره ربط حادث به قدیم [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 169-173]

ص

 • صفیان، مهدی طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 1-27]

ع

 • عبدالوهابی، معصومه گفتمان های اشتغال زنان (مقایسه دیدگاه امام خمینی (ره)با دیگر گفتمانهای رایج) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 75-106]
 • عزیزان، شیوا ضمانت اجراهای نقض حقوق شهروندی متهم؛ در مرحلة تحت نظر با تکیه‌بر دیدگاه‌های امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 161-180]
 • عظیمیان، عسل پارادایم امام خمینی (ره) در تحقق حقوق سیاسی-اجتماعی زنان [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 139-159]
 • علی احمدی، امید گفتمان های اشتغال زنان (مقایسه دیدگاه امام خمینی (ره)با دیگر گفتمانهای رایج) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 75-106]
 • علیزاده، نگار اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 29-55]
 • عیوضی، حمید بنای عقلا و جایگاه آن در آثار فقهی سید حسن بجنوردی و امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 29-48]

ف

 • فصیح رامندی، منصوره بررسی نسبت میان حقوق فرهنگی و آزادی بیان با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 153-167]

ق

 • قورچی بیگی، مجید امکان سنجی حمایت تقنینی از بزه دیدگان تراجنسی در جرائم ناشی از نفرت با رویکردی بر دیدگاه های امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 107-135]

م

 • مختاری، محمدحسین شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسلامی بر اساس وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی (ره)) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 137-167]
 • مرتضوی، فاطمه سادات بررسی تطبیقی دیدگاههای آخوند خراسانی و امام خمینی (س) در مسئله طلب و اراده [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 157-176]
 • ملایی، الهه طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 1-27]
 • ملکشاه، آرزو انتقال مالکیت در قرارداد مشارکت در تولید و قاعده نفی سبیل با تکیه بر آرای امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 105-124]
 • ملکی، محمد(جلال الدین) مقایسه دیدگاه حسن لاهیجی در مصباح الدرایه و امام خمینی (ره) در تقریرات فلسفه درباره ربط حادث به قدیم [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 169-173]
 • ملکی، مرضیه بررسی فقهی کودکان سه والدی بر اساس نظرات امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 91-122]
 • موسوی، سید صادق اجتهاد سیستمی؛ خلأ موجود در استنباط احکام مالکیت در فقه امامیه با مروری بر روش اجتهادی امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 125-156]
 • موسوی بجنوردی، سیدمحمد اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 29-55]
 • موسوی بجنوردی، سیدمصطفی امکان سنجی نهاد قانون‌‌گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 23، شماره 92، 1400، صفحه 123-152]
 • موسوی بجنوردی، فاطمه مقایسه دیدگاه حسن لاهیجی در مصباح الدرایه و امام خمینی (ره) در تقریرات فلسفه درباره ربط حادث به قدیم [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 169-173]
 • موسوی خو، سید محمد بررسی و تحلیل «انقلاب اسلامی» بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 111-137]
 • موسوی داودی، سید مهدی طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره) [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 1-27]
 • میرزایی، طاهره تجلّی حق در دعا از منظر محیی‌الدین ابن‌عربی و امام خمینی(ره) [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 77-104]

ن

 • نظری توکلی، سعید اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 29-55]

و

 • وطنی، زهرا امام خمینی (س) و حدیث مرسل [دوره 23، شماره 93، 1400، صفحه 49-74]

ه

 • هدائی، علیرضا بررسی تطبیقی دیدگاههای آخوند خراسانی و امام خمینی (س) در مسئله طلب و اراده [دوره 23، شماره 90، 1400، صفحه 157-176]

ی

 • یاقوتی، ابراهیم ضمانت اجراهای نقض حقوق شهروندی متهم؛ در مرحلة تحت نظر با تکیه‌بر دیدگاه‌های امام خمینی (س) [دوره 23، شماره 91، 1400، صفحه 161-180]