نویسنده = محمدجواد جاوید
تعداد مقالات: 1
1. اصول ثابت و متغیر «حکمرانی علوی» در مدل اجرایی امام خمینی(س)

دوره 21، شماره 84، پاییز 1398، صفحه 1-19

محمدجواد جاوید؛ علی باقری چیزه