این نشریه بر اساس مجوز شماره 124/8600 تاریخ 1376/6/29به صورت فصلنامه ( چهار بار در سال)  منتشر شده است.

با تصویب کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در تاریخ 1386/6/5بر اساس نامه شماره 3/4719موفق به دریافت درجه علمی -پژوهشی شد.

بر اساس نامه شماره 3/5308 مورخ 1386/6/27مجله از شماره 27 علمی-پژوهشی محسوب می شود.

مجله دارای ضریب تأثیر (IF) است.

نوع نشریه : علمی -پژوهشی

شاپاچاپی:6463-2423

شاپا الکترونیکی:5888-2676

 

تلفن:02151085507

فکس:55235661

آدرس: اتوبان تهران- قم -قبل از عوارضی -  حرم مطهر امام خمینی (س)-ساختمان پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی -طبقه سوم-دفترمتین

حق انتشار: این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایتCreative Commons: CC BY 4.0 می باشد.

نوع داوری: داوری بسته( داوران نمی نوانند مشخصات نویسندگان را ببینند).

میانگین زمان داوری: 3ماه

درصد پذیرش: 20%

زبان نشریه: فارسی(چکیده انگلیسی)

نوع انتشار: چاپی

نوع دسترسی: رایگان

هزینه چاپ: دارد

هزینه بررسی: دارد

به موجب مصوبه مورخ 1398/04/18 هیأت رئیسه پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی از تاریخ 1398/04/20 در صورت تأیید اولیه مقاله مبلغ 1400000 ریال بابت هزینه ارزیابی از نویسندگان مقالات دریافت  می گردد.

(لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم  مردود اعلام شود مبلغ  فوق قابل بازگشت به مؤلف نیست).

همچنین مبلغ 2000000 ریال بابت هزینه چاپ مقاله دریافت می شود.

مبالغ فوق الذکر باید به حساب زیر واریز شود:

نام : تمرکز وجوه درآمد اختصاصی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی نزد بانک مرکزی

شماره شبا:IR840100004001028403014782

 تذکر:  تصویر فیش واریزی یا در سامانه بارگذاری شود و یا به آدرس matin.pazhuhesh@yahoo.com ارسال گردد.

تذکر: دفتر مجله روزهای شنبه از ساعت 8:30 الی9:30 پاسخگوی تماس های ضروری شما خواهد بود لطفاً فقط در مواقع ضرورت تماس بگیرید تمام مراحل بررسی و اعلام نتایج مقالات ارسالی از طریق سامانه به اطلاع نویسندگان بزرگوار خواهد رسید.

 

شماره جاری: دوره 21، شماره 85، زمستان 1398، صفحه 1-149