این نشریه بر اساس مجوز شماره 124/8600 تاریخ 1376/6/29به صورت فصلنامه (چهار بار در سال)  منتشر شده است.

با تصویب کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در تاریخ 1386/6/5بر اساس نامه شماره 3/4719موفق به دریافت درجه علمی -پژوهشی شد.

بر اساس نامه شماره 3/5308 مورخ 1386/6/27مجله از شماره 27 علمی-پژوهشی محسوب می شود.

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

محل چاپ: ایران

ناشر: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

نوع نشریه: علمی

توالی انتشار: فصلی

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

شاپاچاپی:6463-2423

شاپا الکترونیکی:5888-2676

رتبه در ارزیابی 1399وزارت علوم: ب

ضریب تأثیر 1397: Q4   0.036

نوع داوری: فرآیند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناس و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی

میانگین زمان داوری: 3ماه

درصد پذیرش: 20%

سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار همانند جویی ایرانداک استفاده می شود.

زبان نشریه: فارسی(چکیده انگلیسی)

دسترسی به مقالات این سایت آزاد و رایگان است.       

 این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند؛

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND    

این مجوز صرفاً به دیگران اجازه فروگذاری و به اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانی که هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

 

 

شماره جاری: دوره 23، شماره 91، تابستان 1400، صفحه 1-196 

2. اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)

صفحه 29-55

10.22034/matin.2021.155939.1304

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ سعید نظری توکلی؛ نگار علیزاده


ابر واژگان