اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1071
تعداد پذیرش 84
تعداد عدم پذیرش 702
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 556

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 71
تعداد مقالات 499
تعداد مشاهده مقاله 698806
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 237695
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 34 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 104 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 243 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 71 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 496 روز
درصد پذیرش 8 %