اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1116
تعداد پذیرش 81
تعداد عدم پذیرش 740
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 576

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 73
تعداد مقالات 516
تعداد مشاهده مقاله 759610
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 256920
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 104 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 279 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 75 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 47 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 511 روز
درصد پذیرش 7 %