اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 352
تعداد پذیرش 44
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 213
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 126

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 14
تعداد مشاهده مقاله 539
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1034
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 108 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 133 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 67 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 76 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 24 روز
درصد پذیرش 13 %