پرسش‌های متداول

چه نوع مقالاتی مرتبط با مجله متین است.

مقالاتی که در مورد امام خمینی و انقلاب اسلامی باشد.

چقدر طول می کشد تا یک مقاله که پذیرفته شده چاپ شود.

به دلیل تعداد زیاد مقالات پذیرفته شده در نوبت چاپ حدوداً 2-3 سال طول می کشد تا یک مقاله چاپ شود.

ارزیابی یک مقاله به طور میانگین چقدر طول می کشد.

بین 1-2 ماه