اهداف و چشم انداز

این مجله با هدف پژوهش در جوانب مختلف حیات و اندیشة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی ایران، و معرفی دیدگاههای حضرت امام و نیز انقلاب اسلامی ایران در مجامع علمی داخل و خارج از کشور، آغاز به کار کرده و تا کنون به فضل الهی موفق بوده است .