نویسنده = سید عطاء اله افتخاری
تعداد مقالات: 1
1. قرآن در اندیشة قرآنی امام خمینی(س)

دوره 16، شماره 62، بهار 1393، صفحه 1-19

سید عطاء اله افتخاری