نویسنده = صالح سعادت
تعداد مقالات: 3
1. مسئولیت مدنی برهم زدن نامزدی بر مبنای قاعده غرور با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

دوره 21، شماره 82، بهار 1398، صفحه 63-82

صالح سعادت؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی


2. اعتبار و ماهیّت حدیث «علی الید» با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 55، تابستان 1391، صفحه 105-126

حسین نمازی‌فر؛ صالح سعادت


3. بررسی قاعدة تسبیب با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

دوره 11، شماره 45، زمستان 1387، صفحه 79-103

مهدی رهبر؛ صالح سعادت