نویسنده = فرحناز افضلی
تعداد مقالات: 1
1. خطابات قانونیه

دوره 11، شماره 43، تابستان 1388، صفحه 47-73

سید حسن خمینی؛ فرحناز افضلی