نویسنده = سید جواد امام جمعه زاده
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه انقلاب اسلامی در نظریه‌های منتقد سیاست مدرن

دوره 10، شماره 40، پاییز 1387، صفحه 1-27

سید جواد امام جمعه زاده؛ هجرت ایزدی