کلیدواژه‌ها = غایب
تعداد مقالات: 2
1. نفقه زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 59، تابستان 1392، صفحه 111-126

سیدحسین صفایی؛ زینب خیریه