کلیدواژه‌ها = به عنوان مهم‌ترین حوزه معرفتی برای عبرت گرفتن جهت نیل به سعادت دنیوی و اخروی مورد تأکید قرار گرفته است و از سوی دیگر
تعداد مقالات: 1
1. امام خمینی(س) و دانش تاریخ

دوره 11، شماره 43، تابستان 1388، صفحه 25-45

حسن حضرتی