کلیدواژه‌ها = تناسب با مجالس فساد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی غنا و خوانندگی در فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، زمستان 1396، صفحه 45-64

افتخار دانش پور؛ احمد علیدادی