نویسنده = سیده شهناز حسینی
تعداد مقالات: 3
1. نشوز زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 70، بهار 1395، صفحه 27-46

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ سیده شهناز حسینی


2. نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)

دوره 11، شماره 43، تابستان 1388، صفحه 1-23

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ سیده شهناز حسینی


3. تأملاتی چند در آیة 34 سورة نساء

دوره 6، 24-23، پاییز 1382، صفحه 89-103

سیده شهناز حسینی