نویسنده = سید حسن خمینی
تعداد مقالات: 6
1. خطابات قانونیه

دوره 11، شماره 43، تابستان 1388، صفحه 47-73

سید حسن خمینی؛ فرحناز افضلی


2. بررسی فقهی حقوقی در خصوص تغییر جنسیت با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی(س)

دوره 9، شماره 36، پاییز 1386، صفحه 21-35

سید محمد موسوی بجنوردی؛ سید حسن خمینی


4. تنظیم خانواده یا تحدید نسل (قسمت دوم)

دوره 4، شماره 17، زمستان 1380، صفحه 31-56

سید حسن خمینی


6. وجوب ستر عورت از اجنبی و حرمت نظر

دوره 5، شماره 18، بهار 1380، صفحه 63-74

سید حسن خمینی