کلیدواژه‌ها = تناسب جرم و مجازات
تعداد مقالات: 1
1. دیات متناسب و نامتناسب با تأکید بر نظر امام خمینی(س)

دوره 21، شماره 82، بهار 1398، صفحه 131-155

مهدی منتظرقائم