کلیدواژه‌ها = ارث
تعداد مقالات: 6
1. قواعد و شرایط ارث حق در فقه امامیه و حقوق ایران با تکیه برآرای امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 143-162

مظاهر نامداری موسی آبادی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان


4. ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

دوره 17، شماره 67، تابستان 1394، صفحه 126-143

سید مصطفی محقق داماد؛ آسیه دهقانی


6. بررسی حقوقی مسألة شبیه سازی انسان با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 12، شماره 48، پاییز 1389، صفحه 17-39

سید محمد موسوی بجنوردی؛ نگار علیزاده