کلیدواژه‌ها = حسن
تعداد مقالات: 2
1. بازشناسی مبانی زیبایی شناختی در آثار امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 99-113

نفیسه مصطفوی


2. بررسی تحلیلی رابطه حسن و عشق در اندیشه عرفانی امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، زمستان 1396، صفحه 137-163

سید محمود یوسف ثانی؛ سارا قاسمی