تأثیر انقلاب عاشورا بر انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

چکیده

:بازتاب اجتماعی انقلاب عاشورا در قرن21 همچنان پویاست. چنانچه انقلاب اسلامی ایران که بیشتر از 30 سال عمر ندارد، سهمی از عاشورا و عاشوراییان را در خود جا داده است. در این مقاله پرسش اساسی این است که کدام یک از عوامل انقلاب عاشورا در انقلاب اسلامی سهم داشته و امام خمینی چگونه از آن در به ثمر رساندن انقلاب استفاده کرده است؟ روش تحقیق ما توصیفی و کتابخانه‌ای است که با تکیه برعامل مذهب (اسلام شیعه)، ریشه‌های انقلاب را در فرهنگ عاشورا جستجو می‌کند. پیروزی انقلاب و  پویا ساختن شیعه از عاشورا و نهضت امام حسین(ع) الگو برداری و تأثیرپذیری دارد. امام خمینی با استفاده از پتانسیل عاشورا و با توجه به قدرت جذب، الهام، سازماندهی و شور آفرینی کربلا و عزاداری‌های ایام محرم، روح شهادت‌خواهی را درمردم بیدار کرد و راهپیمایی‌های تاسوعا و عاشورا بودکه در آخرین سال حکومت رژیم پهلوی ضربه نهایی را بر آن زد.

کلیدواژه‌ها