نویسنده = سید ابوالقاسم نقیبی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ماهیت حکم شرعی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 75-98

وحید عباسی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


2. چهار دیدگاه مبنایی در ماهیت شناسی اعمال نیابتی از منظر امام خمینی

دوره 16، شماره 62، بهار 1393، صفحه 153-171

سید ابوالقاسم نقیبی؛ مجیدرضا شیخی نصرآبادی