کلیدواژه‌ها = ضمانت اجرا
تعداد مقالات: 3
2. نشوز زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 70، بهار 1395، صفحه 27-46

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ سیده شهناز حسینی


3. بررسی فقهی و حقوقی حق تألیف با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

دوره 10، شماره 41، زمستان 1387، صفحه 21-38

سید محمد موسوی بجنوردی؛ سید عباس حسینی نیک