نویسنده = سید حسن خمینی
تعداد مقالات: 13
1. حدیث رفع

دوره 12، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 13-60

سید حسن خمینی


2. تحقیقی در ماده امر با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)

دوره 16، شماره 63، تابستان 1393، صفحه 75-103

سید حسن خمینی


4. حقیقت استعمال با رویکردی بر آرا و ‌اندیشه‌های شهید صدر و امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 61، زمستان 1392، صفحه 25-57

سید حسن خمینی؛ سید محمود صادقی


6. واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(1)

دوره 15، شماره 59، تابستان 1392، صفحه 33-88

سید حسن خمینی


7. بررسی حقیقت شرعیه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 57، زمستان 1391، صفحه 19-60

سید حسن خمینی؛ رشید داودی


8. حقیقتِ مجاز

دوره 14، شماره 56، پاییز 1391، صفحه 51-88

سید حسن خمینی


9. بررسی تفاوت مسائل اصولی و قواعد فقهی

دوره 14، شماره 55، تابستان 1391، صفحه 25-43

سید حسن خمینی


10. اعتبارات عقلایی از دیدگاه اصولیون شیعه

دوره 13، شماره 53، زمستان 1390، صفحه 92-116

سید حسن خمینی


12. منجزیت علم اجمالی در منظر امام خمینی(س)

دوره 13، شماره 50، بهار 1390، صفحه 55-81

سید حسن خمینی


13. تفاوت مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی(س)

دوره 11، شماره 44، پاییز 1386، صفحه 27-46

سید حسن خمینی؛ افتخار دانشپور