اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1167
تعداد پذیرش 90
تعداد عدم پذیرش 784
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 601

مقالات منتشر شده (از سال 1376)
تعداد دوره‌ها 23
تعداد شماره‌ها 79
تعداد مقالات 589
تعداد مشاهده مقاله 862354
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 286937
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 104 روز
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 287 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 79 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 51 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 519 روز
درصد پذیرش 8 %