اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1376)
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 92
تعداد مقالات 754
تعداد مشاهده مقاله 1038764
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 320623
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 101 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 197 روز
درصد پذیرش 10 %