اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1204
تعداد پذیرش 86
تعداد عدم پذیرش 817
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 624

مقالات منتشر شده (از سال 1376)
تعداد دوره‌ها 24
تعداد شماره‌ها 82
تعداد مقالات 612
تعداد مشاهده مقاله 919620
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 298176
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 104 روز
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 311 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 82 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 56 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 537 روز
درصد پذیرش 7 %