انتخاب جناب آقای دکتر سیدصدرالدین موسوی جشنی عضو هیأت تحریریه و ویراستار انگلیسی پژوهشنامه متین به عنوان مترجم برترکشور

 

چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی روز دوشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور دکتر قالیباف، دکتر حداد عادل، دکتر زلفی گل و بسیاری از شخصیت های علمی و فرهنگی کشور در سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شد و آقای دکتر سید صدرالدین موسوی جشنی در بخش ترجمه معکوس به عنوان مترجم برتر کشور انتخاب شدند.کسب این موفقیت مهم را به ایشان، رییس محترم پژوهشکده و همه اساتید، دانشجویان و کارکنان پژوهشکده تبریک عرض می کنیم.