این نشریه بر اساس مجوز شماره 124/8600 تاریخ 1376/6/29به صورت فصلنامه (چهار بار در سال)  منتشر شده است.

با تصویب کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در تاریخ 1386/6/5بر اساس نامه شماره 3/4719موفق به دریافت درجه علمی -پژوهشی شد.

بر اساس نامه شماره 3/5308 مورخ 1386/6/27مجله از شماره 27 علمی-پژوهشی محسوب می شود.

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

محل چاپ: ایران

ناشر: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

نوع نشریه: علمی

توالی انتشار: فصلی

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

شاپاچاپی:6463-2423

شاپا الکترونیکی:5888-2676

رتبه در ارزیابی 1401وزارت علوم: ب با امتیاز 754

ضریب تأثیر 1399: Q4   0.054

نوع مقالات علمی قابل انتشار: پژوهشی

نوع داوری: فرآیند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناس و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی

میانگین زمان داوری:۶ هفته 

بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی:5 روز 

درصد پذیرش: 8%

سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار همانند جویی سمیم نور استفاده می شود.

زبان نشریه: فارسی(چکیده و منابع انگلیسی)

حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.

فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در مجله علمی متین(امام خمینی و انقلاب اسلامی)

فرم تعهد رعایت اخلاق نشر

فرم تعارض منافع

دسترسی به مقالات این سایت آزاد و رایگان است.       

سیاست نشریه در مورد نحوه برخورد با سرقت ادبی: درصورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده /نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.

هزینه پذیرش مقاله: 2000000 ریال که بعد از پذیرش مقاله بابت هزینه ارزیابی اخذ می‌شود.

 هزینه چاپ مقاله: 4000000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.

آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز

این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند:

پژوهشنامه متین تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY 4.0) منتشر می شود. این مجوز به کاربرانی که از اثر استفاده می‌کنند اجازه می‌دهد تا درصورتی‌که نام صاحب اصلی اثر را ذکر کنند، آن را در هر رسانه موردنظر خود بازنشر یا بازسازی کنند. این مجوز اجازه استفاده تجاری را می‌دهد.

 

شماره جاری: دوره 25، شماره 99، تیر 1402، صفحه 1-198 

ابر واژگان