پرداخت هزینه

نحوه پرداخت هزینه:

بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم هزینه پردازش مقالات  مبلغ 6000000 ریال  است که 2000000 ریال آن  بعد از پذیرش مقاله بابت هزینه ارزیابی اخذ می‌شود و 4000000 ریال دیگر بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود. 

مبالغ فوق‌الذکر باید به‌حساب زیر واریز شود:

نام: تمرکز وجوه درآمد اختصاصی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی نزد بانک مرکزی

شماره شبا IR840100004001028403014782:

یا شماره کارت: 6367957078576316 به نام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

 تذکر:  تصویر فیش واریزی حتماً در سامانه بارگذاری شود.