راهنمای نگارش مقالات

راهنمای جامع تهیه و نگارش مقاله

نویسنده محترم. سلام‌علیکم

ضمن تشکر از جنابعالی جهت ارسال مقاله برای  نشریه علمی پژوهشنامه متین به‌منظور سرعت بخشیدن و افزایش دقت در فرآیند دریافت، ارزیابی، نهایی‌سازی، پذیرش و چاپ مقاله ‌؛ مهم‌ترین نکات مربوط به تهیه و نگارش مقاله ‌به شرح زیر ارائه می‌گردد. خواهشمند است در فایل ارسالی، موارد زیر رعایت گردد تا در زمان کوتاه‌تری موفق به پذیرش مقاله شما شویم.

با تشکر از همکاری آن پژوهشگر محترم.

 توجه

رعایت راهنمای حاضر مورد تأکید بسیار است؛ زیرا در مراحل مختلف داوری این نکات توسط داوران، دبیر تخصصی، ویراستار ادبی و سردبیر نشریه کنترل و درنهایت متن پذیرش می‌شود؛ بنابراین اگرچه رعایت این استانداردها قدری زمان‌بر است، اما درمجموع به مدیریت بهتر زمان در پذیرش و نشر مقاله کمک می‌کند. در صورت عدم رعایت، متن به نویسنده محترم، بازگشت داده می‌شود و به‌طور طبیعی رفت‌وبرگشت مقاله، زمان‌بر بوده و به طولانی شدن فرآیند پذیرش و نشر مقاله منجر می‌شود. شایان‌ذکر است که در پاره‌ای از موارد عدم رعایت ضوابط بیان‌شده، می‌تواند به نظر دبیر تخصصی و یا سردبیر نشریه، به عدم پذیرش اولیه مقاله در همان مراحل اولیه ارسال، نیز منجر شود.

با این توضیح،

مطالعه دقیق و رعایت اصول راهنمای نویسندگان، در تهیه و ارسال مقاله برای نشریه پژوهشنامه متین ضروری است.  

 

اول. ساختار و حجم مقاله 

 

 1. انواع مقاله

مقاله‌ها از حیث ساختاری به دودسته اصلی تقسیم می‌شوند. نویسنده لازم است مقاله خود را در قالب یکی از این دو الگو- متناسب با موضوع و روش تحقیق - سازمان‌دهی نماید. 

مقاله نوع (1). ساختار کلی مقاله‌هایی که دربردارنده یافته‌ها و تحلیل‌های آماری است، به شکل زیر باشد:

چکیده

(بدون درج شماره) مقدمه

 1. پیشینه تحقیق
 2. مبانی مفهومی و نظری
 3. روش‌شناسی
 4. تحلیل یافته‌ها

1-4. یافته‌های توصیفی

2-4. یافته‌های تحلیلی

3-4. یافته‌های استنباطی

(بدون درج شماره) نتیجه‌گیری

(بدون درج شماره) یادداشت‌ها

(بدون درج شماره) کتاب‌نامه

نکته (1). منظور از «بدون درج شماره»، این است که رقم 1 برای پیشینه استفاده شود و در ادامه سایر تیترها شماره‌گذاری شود. فقط در چند مورد شماره قبل از تیتر لازم نیست: مقدمه، نتیجه‌گیری، یادداشت‌ها، کتاب‌نامه.

نکته (2). از کاربرد عناوینی چون «بحث» و یا «بحث و نتیجه‌گیری» به‌عنوان تیتر در این‌گونه مقاله‌ها،  خودداری شود و تحلیل‌ها ذیل عنوان تحلیل یافته‌ها به شکل بیان‌شده، بیاید.

نکته (3). نتیجه‌گیری و تحلیل با هم ادغام نشود. نتیجه‌گیری مستقل و در قالب استاندارد نوشته شود.

 

مقاله نوع (2). ساختار کلی مقاله‌هایی که با رویکرد توصیفی- تحلیلی نوشته می‌شود، به شکل زیر است:

چکیده

(بدون درج شماره) مقدمه

 1. پیشینه تحقیق
 2. مبانی مفهومی
 3. مبانی نظری و الگوی تحلیل

تیتر شماره 4 و بعد از آن، متناسب با الگوی تحلیل انتخاب‌شده، خواهد بود.

(بدون درج شماره) نتیجه‌گیری

(بدون درج شماره) یادداشت‌ها

(بدون درج شماره) کتاب‌نامه

 

نکته (1). در این مقاله‌ها تا تیتر شماره 3 استاندارد و واحد است؛ اما از تیتر شماره 4 بستگی به نظریه و الگوی تحلیلی دارد که نویسنده در مقاله انتخاب می‌نماید. بر این اساس شماره‌های بعدی تعریف می‌شود.

  

نکته (2). بحث روش در این‌گونه از مقاله‌ها، در قالب یک تیتر فرعی درون مقدمه می‌آید. این بحث به‌عنوان آخرین تیتر فرعی مقدمه، مطابق الگوی مذکور در  بند ث-2  لازم است باشد (که در ادامه آمده است).

نکته (3). منظور از «بدون درج شماره»، این است که رقم 1 برای پیشینه استفاده شود و در ادامه سایر تیترها شماره‌گذاری شود. فقط در چند مورد شماره قبل از تیتر لازم نیست: مقدمه، نتیجه‌گیری، یادداشت‌ها، کتاب‌نامه.

  

 1. حجم مقاله

حجم مقاله به‌گونه‌ای مدیریت شود که بیش از 8000 کلمه نشود (از ابتدا تا به انتها با احتساب همه بخش‌های مقاله).

عدم رعایت این ملاحظه به عودت متن منجر می‌شود. نشریه علمی پژوهشنامه متین اصولاً از مقاله‌های پژوهشی‌ای که در حجمی کمتر به بیان نتایج تحقیق همت می‌گمارند، حمایت می‌نماید. لذا ارائه متن در حجمی کمتر از 8000 کلمه در صورت انتقال مناسب معنا، مطلوب است.

  

 

 دوم. عنوان مقاله 

 

 1. کوتاه و گویا بودن عنوان

عنوان مقاله لازم است «کوتاه»، «گویا» و در ارتباط کامل با محتوای مقاله باشد. از کاربرد عناوین طولانی که متغیرهای مختلف مقاله در آن به‌صورت توصیفی آمده؛ خودداری شود.

 1. کاربرد پرانتز در عنوان

در صورت نیاز به ذکر اطلاعات تکمیلی خاصی در عنوان، از پرانتز استفاده شود. این موارد می‌تواند مثلاً (مطالعات موردی...) باشد.

 1. ننوشتن عنوان فرعی

برای عنوان اصلی مقاله، عنوان فرعی (تیتر دوم) که کارکرد تشریحی و توضیحی دارد، استفاده نشود؛ چراکه طولانی شدن عنوان را در پی دارد. مؤلفه‌های ضروری موردنظر مؤلف، در همان عنوان اصلی گنجانیده شود. 

 

 1. 4. ارائه توضیحات ضروری برای عنوان در پاورقی

عنوان در دو حالت نیازمند پاورقی است:

اول. در مواقعی که مقاله برگرفته از پایان‌نامه و یا رساله باشد.

دوم. در مواقعی که مقاله برگرفته از طرح پژوهشی و یا طرح موردحمایت مؤسسه‌ای باشد.

نکته (1). شیوه نگارش پاورقی توضیحی به این صورت است:

درج ستاره در آخر عنوان، سمت بالا و نگارش توضیح در پاورقی در همان صفحه.

نکته (2). اطلاعات مربوط به پاورقی توضیحی اگر پایان‌نامه و یا رساله باشد، عبارتند از:

عنوان پایان‌نامه و یا رساله/ استاد راهنما و مشاوران/ دانشگاه یا مؤسسه/ مقطع تحصیلی/ وضعیت دفاع/ تاریخ دفاعیه و نمره در صورت انجام دفاعیه.

نکته (3). اطلاعات مربوط به پاورقی توضیحی اگر پروژه تحقیقاتی و یا طرح حمایتی باشد، عبارتند از:

عنوان پروژه/ سازمان سفارش‌دهنده و یا حامی/ اتمام یا عدم اتمام پروژه/ تاریخ اتمام-در صورت اتمام.

نکته﴿4﴾. درج عنوان سازمان حامی و یا سفارش‌دهنده، به معنای موافقت آن نهاد با نشر مقاله است؛ بنابراین محقق/محققان لازم است قبلاً نسبت به دریافت موافقت سازمان مزبور اقدام نموده باشد/باشند. در غیر این صورت مسئولیت پاسخ‌گویی به نهاد مربوط تماماً بر عهده نویسنده/ نویسندگان خواهد بود. ضمناً در صورت اثبات تخلف نویسنده/ نویسندگان، موضوع در قالب اصل سلامت پژوهش و رعایت اصول اخلاقی، به‌عنوان یکی از مصادیق تخلف توسط نشریه بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. 

 

 

سوم. نام نویسندگان 

 

 1. نگارش اطلاعات کامل نویسنده/ نویسندگان

لازم است اطلاعات زیر در معرفی نویسنده/ نویسندگان ارائه شود.

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی (مثلاً: مربی/استادیار/ دانشیار/ استاد... یا دانشجوی مقطع خاصی ...)

وابستگی علمی (مثلاً: هیئت‌علمی/ دانشجو یا همکار علمی و ...)

دانشگاه / مؤسسه علمی (نام کامل و رسمی دانشگاه و یا مؤسسه موردنظر نوشته شود)

گروه علمی (گروه علمی‌ای که نویسنده وابسته به آن است به‌صورت کامل نوشته شود. دانشجویان نیز رشته و گرایش خود را ذکر نمایند)

شهر محل استقرار دانشگاه و یا مؤسسه 

نکته (1). در مواردی که دانشگاه یا مؤسسه، دارای واحدها/ پردیس‌ها/ شعبه‌های مختلف است، حتماً نام کامل نوشته شود تا مشخص باشد. مثلاً دانشگاه آزاد اسلامی، کفایت ندارد. واحد و شهر آن نیز لازم است، بیان شود.

نکته (2). درصورتی‌که نویسنده‌ای بنا به درخواست دانشگاه/ مؤسسه‌اش مایل به درج اطلاعات بیشتری نیز است، اقدام نماید. ارائه اطلاعات بیشتر بلامانع است اما از  اطلاعات بالا چیزی کمک نشود.

نکته (3). در بیان اطلاعات نویسنده دقت لازم صورت گیرد؛ چراکه اصلاح آن‌ها در مراحل بعدی دشوار بوده و منجر به بروز اشتباهاتی در نشر می‌شود که مسئولیت آن با نویسنده/ نویسندگان است.

نکته (4). از اصلاح نام و یا اطلاعات نویسنده روی فایل‌ها و یا ارسال درخواست اصلاح به‌صورت ایمیلی و پیامکی به دفتر نشریه خودداری شود؛ زیرا مراحل ثبت و انتشار الکترونیک مقاله توسط سامانه انجام می‌شود و لذا تغییر اطلاعات بر روی یک فایل خاص و یا اطلاع‌رسانی آن به‌صورت ایمیلی برای نشریه، تأثیر عملی در پی ندارد و درنهایت سامانه به ترتیب ثبت‌شده اولیه، اقدام به نشر الکترونیک می‌نماید. در این موارد حتماً باید موضوع با هماهنگی دفتر نشریه و توسط نویسنده در سامانه انجام شود.  

 

 1. نگارش ایمیل

ایمیل دانشگاهی نویسنده/ نویسندگان ذکر شود. سعی شود از ایمیل‌های Gmail یا Yahoo استفاده نشود و ایمیل‌های دانشگاهی ذکر شود. درج ایمیل دانشگاهی ضروری است و سایر موارد جنبه تکمیلی دارد و می‌تواند باشد یا حذف گردد.

 

 1. نویسنده مسئول

نویسنده مسئول- در مواردی که چندین نویسنده است- درون پرانتز مشخص شود.

 1. شناسه نویسنده/ محقق (ارکید  ORCID)

لازم است شناسه ارکید همه نویسندگان ذیل اسم هر نویسنده به تفکیک درج گردد.

 1. ترتیب نویسندگان

در صورت تعدد نویسندگان، لازم است ترتیب نویسندگان حسب میزان نقش آن‌ها در ذکر اسامی لحاظ گردد. دفتر نشریه ترتیب اعلام‌شده را مبنا قرار می‌دهد؛ لذا در نگارش آن دقت گردد. مسئولیت این بند تماماً بر عهده نویسنده مسئول است. 

 1. الگوی نهایی  معرفی نویسنده

با توجه به ملاحظات بالا لازم است در مقام معرفی نویسنده حداقل بخش‌های زیر ذکر شود:

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی، رشته دانشگاهی، دانشگاه، شهر محل استقرار دانشگاه، کشور.

ایمیل دانشگاهی

کد ارکید پژوهشگر  

 

چهارم. چکیده فارسی و انگلیسی

 

 الف. ملاحظات مربوط به چکیده فارسی

 1. حجم چکیده

حجم چکیده، حداکثر 200 کلمه می‌تواند باشد.

 1. محورهای چکیده

از حیث محتوایی چکیده باید محورهای زیر را (به ترتیب) داشته باشد: بیان مسئله/ اهمیت مسئله/ سؤال اصلی مقاله/ روش پژوهش/ فرآیند رسیدن به پاسخ سؤال اصلی/ دستاورد نهایی حاصل آمده یا همان پاسخ به‌دست‌آمده برای سؤال اصلی. این قسمت خیلی مهم است و باید جمله‌ای باشد که نوآوری مقاله را برساند.

نکته (1). در چکیده لازم نیست عناوین بیان مسئله، اهمیت، ضرورت و...بیاید، بلکه فقط توضیح آن‌ها به‌صورت یک متن واحد می‌آید. لذا از این عناوین به‌عنوان تیتر فرعی در متن چکیده استفاده نشود.

 1. شیوه نگارش چکیده

چکیده با بخشی از مقدمه و یا متن، کاملاً تفاوت دارد؛ هم از حیث نحوه نگارش و هم از حیث حجم آن؛ بنابراین از کپی نمودن برخی جملات مقدمه و یا متن به‌عنوان چکیده خودداری شود. چکیده لازم است، پس از اتمام تحقیق و تدوین مقاله، نگاشته شود.

 1. کلیدواژه‌ها

نکته (1). تعداد کلیدواژه‌ها بین 6 تا 10 مورد است.

نکته (2). کلیدواژه‌ها باید استاندارد باشد (Jel)

نکته (3). از بازنویسی همه واژگان آمده در عنوان مقاله به‌عنوان کلیدواژه خودداری گردد. کلماتی چون بررسی، روابط، با تأکید و... که بعضاً در عنوان می‌آید، کلیدواژه نیستند. کلیدواژه‌ها مفاهیم اصلی به‌کاررفته در یک متن هستند (نه صرفاً در عنوان) که از طریق جستجوی آن‌ها باید متن شما در سامانه‌های تخصصی قابل‌دسترسی باشد.

نکته (4). کلیدواژه‌ها بر اساس حروف الفبای فارسی مرتب شوند.

نکته (5). همان واژگان کلیدی که در فارسی آورده شده باید به انگلیسی برگردان گردد. 

 1. معرفی نویسندگان

لازم است نام نویسندگان و معرفی آن‌ها مطابق الگوی مصوب نشریه که در همین راهنما آمده است؛ در چکیده فارسی نیز ذکر شود (با رعایت تمام نکات بیان‌شده در بخش معرفی نویسندگان؛ شامل نام و نام خانوادگی، رتبه، رشته، دانشگاه، شهر محل استقرار، کشور، ایمیل دانشگاهی و کد ارکید).

 

الف. ملاحظات مربوط به چکیده انگلیسی

 1. تألیف چکیده

چکیده انگلیسی باید تألیف شود و از بازگردان نمودن کلمه به کلمه چکیده فارسی، خودداری گردد. ترجمه حرفه‌ای و صحیح چکیده فارسی مدنظر است.

 1. حجم چکیده

حداکثر حجم چکیده انگلیسی 350 کلمه است.

 1. کلیدواژه‌ها

 کلیدواژه‌ها در چکیده انگلیسی باید منطبق با مواردی باشد که در فارسی آورده شده است. همان کلیدواژه‌های فارسی به انگلیسی برگردان شود.

 1. ترتیب کلیدواژه‌ها

کلیدواژه‌های انگلیسی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند.

 1. نگارش عنوان مقاله به انگلیسی

در مقام نگارش عنوان مقاله به انگلیسی، دقت شود که فقط شروع عنوان مقاله با حرف بزرگ است و مابقی عنوان با حروف کوچک خواهد بود؛ مگر در مواردی مثل اسامی خاص، نام کشورها و یا اصطلاحات مهم و محوری که با حرف بزرگ شروع می‌شوند.

 1. نگارش متن چکیده

در مقام نگارش متن چکیده نیز فقط آغاز جمله با حرف بزرگ است و مابقی جمله باید با حروف کوچک باشد؛ مگر در مواردی مثل اسامی خاص، نام کشورها و یا اصطلاحات مهم و محوری که با حرف بزرگ شروع می‌شوند.  

 1. نام نویسندگان به انگلیسی

نام و نام خانوادگی نویسندگان با رعایت ترتیب، ‌با رسم‌الخط مدنظر نویسندگان؛ نوشته شود.

 1. معرفی نویسندگان

معرفی نویسندگان لازم است مشابه معرفی فارسی، نوشته شود. از معادل‌های استاندارد برای رتبه/ رشته/ دانشگاه و ... استفاده شود. دقت شود که معرفی انگلیسی کاملاً مطابق با معرفی فارسی نویسندگان باشد.

 1. اطلاعات تکمیلی نویسندگان

ذکر ایمیل و کد ارکید در ذیل معرفی نویسندگان، در چکید ه انگلیسی ضروری است.

 1. الگوی کلی

با توجه به ملاحظات بالا، چکیده انگلیسی لازم است، حداقل بخش‌های زیر را داشته باشد:

عنوان مقاله

نام و نام خانوادگی نویسندگان

متن چکیده

کلیدواژه‌ها

معرفی نویسنده (رتبه، رشته، دانشگاه، شهر، کشور)

ایمیل دانشگاهی

کد ارکید

 

توجه (1)

لطفاً در رسم‌الخط نام و نام خانوادگی، رتبه، رشته و عنوان دانشگاه؛ دقت لازم صورت گیرد؛ زیرا نشریه بر همین مبنا نسبت به نشر مقاله اقدام می‌نماید و در صورت بروز هرگونه کاستی، مسئولیتی متوجه دفتر نشریه نیست.

توجه (2)

حتماً اطلاعات این بخش با اطلاعات درج‌شده در سامانه هماهنگ باشد. نویسنده لازم است دقت لازم را مبذول دارد تا از حیث محتوا  و رسم‌الخط اطلاعات نویسنده، یکسان باشد. سامانه پژوهشنامه متین بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه،‌ نسبت به نشر الکترونیک اقدام می‌نماید. حال‌آنکه نسخه کاغذی بر اساس فایل‌های تأییدشده مؤلف تهیه می‌شود. لذا اگر نویسنده، اطلاعات مشابه و یکسان درج نکرده باشد، نوعی اختلاف پدید می‌آید که مسئولیت آن با نویسنده است.   

 

 

پنجم. مقدمه

 

 1. حجم مقدمه

حجم مقدمه بین 15 تا 20 سطر است.

 1. محورهای مقدمه در مقاله‌هایی که با رویکرد توصیفی- تحلیلی تهیه‌شده‌اند:

بیان مسئله:

اهمیت:

ضرورت:

اهداف: [شامل هدف اصلی و اهداف فرعی].

سؤال‌ها: [شامل سؤال اصلی و سؤال‌های فرعی].

فرضیه: (در مواردی که مقاله فرضیه آزما نیست ذکر همین جمله کفایت دارد)

روش: (توضیحات در ادامه می‌آید)

 

 1. محورهای مقدمه در مقاله‌هایی که در قالب تحلیل آماری و کمی تهیه‌شده:

بیان مسئله:

اهمیت:

ضرورت:

اهداف: [شامل هدف اصلی و اهداف فرعی].

سؤال‌ها: [شامل سؤال اصلی و سؤال‌های فرعی].

فرضیه:

 

نکته (1). عناوین بالا (بیان مسئله تا آخر) در مقدمه به ترتیب بیان‌شده، ذکر شود و مطالب نویسنده در مقابل هر یک به‌صورت مشخص بیاید. از نگارش مقدمه به‌صورت کلی و دربردارنده موضوعات بالا به‌صورت درهم، خودداری شود.

نکته (2). به‌طور متوسط بین 2 تا 4 سطر - به‌تناسب و بنا به نیاز- به هر تیتر فرعی مقدمه اختصاص یابد و از ارائه توضیحات طولانی خودداری گردد. با توجه به مخاطبان تخصصی نشریه، نیاز به بیان مفصل مطالب نیست. فقط در خصوص روش این ملاحظه استثنا می‌خورد که در نکته 4 به آن اشاره‌شده است.

 

۴. توضیح بیان مسئله

در بیان مسئله باید زمینه ورود به بحث اصلی ارائه شود و این‌که مقاله حاضر قراراست به چه مسئله‌ای بپردازد؛ بنابراین به موضوعات کلی و حاشیه‌ای پرداخته نشود و صرفاً مسئله برجسته گردد.

 

۵. توضیح اهمیت

اهمیت وجه ایجابی دارد و بیان می‌کند که چرا این تحقیق انجام‌شده است. در مقام نگارش اهمیت می‌توان به طیف متنوعی از اهمیت مسئله، پژوهش، نتایج حاصل از آن و از این قبیل، استناد نمود. اهمیت لازم است به‌صورت مختصر، مفید و مستند نوشته شود.

 

۶. توضیح ضرورت

ضرورت وجه سلبی دارد و به این سؤال، پاسخ می‌دهد که اگر پژوهش حاضر انجام نشود، چه ضررهایی احتمال دارد، رخ دهد؛ بنابراین می‌تواند طیف متنوعی از ضرورت‌های نظری تا کاربردی را شامل شود. ضرورت لازم است به‌صورت مختصر، مفید و مستند نوشته شود.

 

۷. توضیح اهداف

نکته﴿۱﴾. هدف یعنی مقصدی که نویسنده از پاسخ‌گویی به سؤال اصلی و سؤال‌های فرعی دنبال می‌نماید.

نکته﴿۲﴾. اهداف نباید عین سؤال‌ها باشند و به بازنویسی خبری سؤال‌ها تبدیل شوند. اهداف باید متناسب با سؤال‌ها باشند. تأکید بر تناسب باشد و نه انطباق.

نکته (۳). تناسب بین اهداف و سؤال‌ها به معنای انطباق تک‌به‌تک –ضرورتاً- نیست. به این معنا که برای یک هدف فرعی چه‌بسا لازم باشد دو سؤال فرعی و یا بیشتر طراحی شود و برای هدف فرعی دیگری، فقط یک سؤال طراحی شود. آنچه مهم است، وجود ارتباط بین اهداف و سؤال‌هاست. 

 

۸. توضیح سؤال‌ها

نکته﴿۱﴾. سؤال اصلی و سؤال فرعی به‌صورت تفکیکی ارائه شوند.

نکته﴿۲﴾. سؤال‌ها صریح، شفاف و با درج علامت سؤال باشد.

نکته (۳). سؤال‌ها نباید ترکیبی (خوشه‌ای) باشند. منظور از سؤال ترکیبی و یا خوشه‌ای آن است که ظاهراً یک سؤال باشد اما درون آن چند سؤال دیگر مطرح‌شده باشد.

 

نکته (۴). سؤال اصلی یک مورد باشد و سؤال‌های فرعی بین 2 تا 4 مورد به‌تناسب موضوع.

نکته (۵). نسبت بین سؤال اصلی و فرعی رعایت گردد. سؤال‌های فرعی لازم است در حکم مقدمه رسیدن به پاسخ سؤال اصلی باشند و ترتیب منطقی بین آن‌ها رعایت گردد.

نکته (۶). از بازنویسی سؤال اصلی در قالب سؤال‌های فرعی خودداری شود. سؤال فرعی نمی‌تواند همان سؤال اصلی با نگارشی دیگر از کل آن و یا بخشی از آن باشد.

 

۹. توضیح فرضیه

نکته (۱). در مواردی که مقاله فرضیه آزما نیست، این مطلب با ذکر دلیل آن در قسمت فرضیه ذکر شود و طبعاً دیگر نیازی به نگارش جمله‌ای به‌عنوان فرضیه نیست.

نکته (۲). فرضیه در موارد ضروری باید به‌صورت استاندارد (دربردارنده گمانه تخصصی نویسنده برای سؤال مربوط، در قالب واژگان علمی، با امکان ارزیابی صحت آن) ارائه شود و نوآوری لازم را داشته باشد. لذا از نوشتن جمله‌های عمومی و بدیهی به‌عنوان فرضیه خودداری شود.

نکته (۳). با توجه به تفاوت محتوایی فرضیه و مفروض، دقت شود که مفروض‌ها به‌عنوان فرضیه نوشته نشود.

 

۱۰. توضیح روش

در مقاله‌هایی که با رویکرد توصیفی- تحلیلی نوشته می‌شوند، تیتر فرعی روش در مقدمه باید آورده شود؛ اما در مقاله‌هایی که فن تحلیل آماری به‌کاررفته این تیتر فرعی در مقدمه لازم نیست باشد و به‌جای آن در متن تیتر مستقل روش می‌آید. در مقاله‌های توصیفی- تحلیلی می‌توان تا حدود 5 سطر در مقدمه توضیح روشی ارائه نمود و این اطاله در مقدمه از حیث روش باشد، اشکال ندارد. در صورت نیاز به حجمی بیشتر از 5 سطر، باید یک تیتر  اصلی با عنوان روش در متن مقاله درج شود. 

 

ششم. پیشینه

 

ا.محتوای پیشینه

پیشینه نشریه پژوهشنامه متین از حیث محتوا دارای دو بخش اساسی است:

الف. پیشینه پژوهشی موضوع در نشریه پژوهشنامه متین

لازم است محققان شماره‌های قبلی پژوهشنامه متین را با توجه به موضوع تحقیقشان ملاحظه و مطالعه نمایند. این اقدام  از بیان موضوعات تکراری جلوگیری نموده و د درنتیجه سنت مطالعاتی نشریه را در موضوع تقویت می‌نماید. نتیجه این اقدام باید  در محورهای زیر خودش را نشان دهد:

یک. در پیشینه لازم است که حتماً منابع قبلی پژوهشنامه متین ملاحظه و ارجاع داده‌شده باشد.

دو. در بخش مفهومی و نظری مقاله برای سازمان‌دهی الگوی تحلیل و یا تنظیم شاخص‌ها و ...

سه. در متن مقاله حسب  ضرورت و یا نیازی که محقق تشخیص می‌دهد.

ب.پیشینه پژوهشی موضوع در سایر منابع

این قسمت مشابه تمام پژوهش‌های علمی متعارف بوده و با شناسایی منابع اصلی و به‌روز در موضوع از میان تحقیقات، مقاله‌های پژوهشی، کتاب‌ها، رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها و ...   به انجام می‌رسد.    

 1. اصول پیشینه نویسی

2-1. درج تیتر مستقل

پیشینه به خاطر ارزش علمی آن و بیان نوآوری، دارای اهمیت بالایی است؛ بنابراین با تیتر مستقل لازم است در مقاله ارائه گردد. شماره تیتر پیشینه ۱ است.

2-2. استاندارد بودن پیشینه

رعایت ملاحظات زیر برای استاندارد شدن پیشینه ضروری است:

یک. حوزه و  قلمرو موردنظر برای پیشینه نویسی مشخص شود.

دو. منابع اصلی در همان حوزه شناسایی شوند. منابع ضعیف و غیرتخصصی اصولاً نباید ذکر شوند.

سه. منابع شناسایی‌شده از حیث محتوایی دسته‌بندی شوند و از ذکر تک‌تک آن‌ها به‌صورت درهم خودداری شود (دسته‌بندی محتوایی از ابتکارهای نویسنده/نویسندگان است).

توجه: مبنای دسته‌بندی منابع، رویکرد موردنظر نویسنده است و هیچ الگوی پیشینی در این زمینه نشریه ندارد؛ یعنی نویسنده/ نویسندگان هستند که تصمیم می‌گیرند که منابع را می‌توان در دو یا چند گروه قرارداد. در این موارد لازم است حتماً معیار دسته‌بندی توسط نویسنده به‌صورت صریح ذکر گردد.

چهار. پس از اتمام معرفی دسته‌های طراحی‌شده، در انتهای پیشینه لازم است چند مطلب به‌صورت مختصر آورده شود:

-ارزیابی پیشینه که نقاط قوت و ضعف منابع موجود در موضوع را بیان می‌نماید.

- بیان نقاط خلأ آن حوزه تحقیق با توجه به پیشینه ارائه‌شده

- بیان جایگاه تحقیق حاضر با توجه به خلأهای بیان‌شده و این‌که این تحقیق کدام خلأ را می‌خواهد پر نماید

- و بالاخره نوآوری‌ها و نکات برجسته تحقیق حاضر در قیاس با پیشینه موجود

همه این موارد به‌صورت تخصصی و مختصر نوشته شود تا حجم پیشینه به‌صورت نامتعارف زیاد نشود.

پنج. آدرس کتابشناختی آثار آمده در پیشینه، همگی در کتاب‌نامه به‌صورت کامل بیایید. درون‌متن هم به‌صورت درون‌متنی ارجاع بیاید.

شش. در پیشینه فقط به مقاله و کتاب بسنده نشود و همایش‌های علمی و رساله‌ها هم دیده شوند.

هفت. با توجه به این‌که نشریه متین، دارای ماهیت و سبک علمی مشخصی است؛ ضروری است منابع مرتبط با موضوع در نشریه دیده‌شده و در پیشینه به آن‌ها هم اشاره شود.

هشت. محل پیشینه بعد از مقدمه است.

نه. پیشینه عنوان مستقل داشته باشد و با مبانی و یا سایر عناوین، ادغام نشود.

ده. نگارش پیشینه در سایر قالب‌ها (مانند قالب جدول) درصورتی‌که اصول روشی و محتوایی بالا را رعایت نماید، بلامانع است.

 هفتم. تیتر نویسی

 

 1. تیترهای اصلی و فرعی با شماره از یکدیگر متمایز شوند.
 2. در مقام نگارش شماره برای تیترها، بین ارقام خط تیره و در آخر آن نقطه گذاشته شود.
 3. از شماره درون‌متن برای دسته‌بندی مطالب و یا ذکر مطلب استفاده نشود.

برای مثال وقتی می‌خواهیم بگوییم سرمایه اجتماعی دارای چند رکن است نباید از شماره استفاده شود.

نادرست: سرمایه اجتماعی دارای دو رکن است: 1. اعتماد، 2. اعتبار.

درست: سرمایه اجتماعی دارای دو رکن است: اعتماد و اعتبار.

 

 1. از نوشتن تیترهای تکراری خودداری شود

برای مثال نویسنده‌ای که می‌خواهد عناصر قدرت نرم را بیان نماید، به‌صورت زیر مطلب را ننویسد:

نادرست

... سرمایه اجتماعی دارای دو عنصر اصلی است: اعتماد سیاسی، اعتبار سیاسی.

الف. اعتماد سیاسی: ............

ب. اعتبار سیاسی: ............

در اینجا، موردی که زیرش خط کشیده شده، لازم است حذف گردد و تیترهای بعدی کفایت می‌کند.

درست

... سرمایه اجتماعی دارای دو عنصر اصلی است:

الف. اعتماد سیاسی: .............

ب. اعتبار سیاسی: .............

 

 1. شیوه نگارش ارقام تیترها از  راست به چپ مطابق الگوی زیر باشد.
 2. دیدگاه‌ها

1-1. دیدگاه‌های غربی

2-1. دیدگاه‌های اسلامی

1-2-1. دیدگاه‌های کلاسیک

2-2-1. دیدگاه‌های نوین

 

 1. استفاده از شماره، بیشتر از سه رقم نباشد.

برای مثال 5-2-1. قابل‌قبول است، اما استفاده از    1-5-2-1.   درست نیست.

 

 1. در صورت نیاز به تقسیمات بیشتر از تقسیم‌بندی‌های زیر به ترتیب اولویت ذکرشده در اینجا، استفاده شود:

در گام نخست، از تقسیم‌بندی‌ بر اساس حروف الفبای فارسی.

نکته (1). از ترتیب ابجد استفاده نشود.

در گام دوم، از تقسیم‌بندی بر اساس: اول، دوم و ...

در گام سوم، از تقسیم‌بندی بر اساس: یک، دو، سه. ...

نکته (۲). از اشکال و نماد برای دسته‌بندی استفاده نشود.

مثال:

اگر بعد از تیتر 1-2-1. (در مثال قبلی) خواستیم تیتر فرعی داشته باشیم، به‌صورت زیر است:

1-2-1. دیدگاه‌های کلاسیک

الف. دیدگاه بنیان‌گذاران

ب. دیدگاه شارحان

حال اگر ذیل الف و یا ب نیاز به تیتر فرعی بود، به‌صورت زیر خواهد بود:

ب. دیدگاه شارحان:

اول. شارحان مسلمان: ...

دوم. شارحان غیرمسلمان: ...

و اگر در ذیل تیترهای اول و یا دوم،  نیاز به دسته‌بندی بود، به‌صورت زیر عمل می‌شود:

دوم. شارحان غیرمسلمان:

یک. دیدگاه هنری جکسون:..................

دو. دیدگاه میشل جانسون: ..................

 

 1. لازم است ترتیب بیان‌شده برای استفاده از شماره تا سه رقم/ حروف الفبای فارسی/ اول. دوم؛ و. یک. دو. سه؛ و. در کل متن رعایت گردد.

  

 

هشتم. روش

 

 1. داشتن تیتر مستقل روش

در مقاله‌هایی که به‌نوعی از روش تحلیل آماری استفاده می‌شود و یا رویکرد تحلیل زمینه‌ای مدنظر هست؛ لازم است تیتر مستقلی به‌عنوان روش در مقاله پیش‌بینی گردد. در این موارد معرفی زمینه و یا جامعه آماری و نمونه و یا نحوه مدخل سازی و طراحی جداول معنایی و مواردی از این قبیل، در ذیل عنوان روش ذکر می‌شود.

در مقاله‌هایی که با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام می‌شود، تیتر فرعی‌ای با عنوان روش در آخر مقدمه – بعد از تیتر فرعی سؤال‌ها، چنان‌که در بند ث-2  نکته ذکر شد- بیاید، کافی است. توضیحات در این قسمت کم خواهد بود اما بجای آن طبعاً بخش مبانی نظری و الگوی تحلیل مهم می‌شود و توضیحات کافی نیاز دارد.

نهم. جدول، نمودار، شکل، نقشه 

 

 1. شماره و شناسه

 هر نمودار، جدول و یا نقشه‌ای که ترسیم می‌‌شود، لازم است شماره و شناسه داشته باشد.

مثال:

 جدول شماره (1): میزان تورم سالیانه (1390- 1380)

آنچه بعد از دونقطه (:) آمده، شناسه نامیده می‌شود.

 

نکته (1). شماره جدول درون پرانتز باشد و بعدش دونقطه بیاید.

نکته (2). محل درج اطلاعات (شماره و شناسه) بالای جدول و نمودار به‌صورت وسط‌چین است.

نکته (3). اگر جدول و یا نمودار از منبعی نقل‌شده، آدرس منبع در سمت چپ و ذیل آن درون پرانتز بیاید.

مثال: (منبع: کریمی، 1398: 12).

نکته (4). اگر نمودار و یا جدولی از یافته‌های تحقیق است و از منبعی گرفته نشده، ذیل آن درون پرانتز ذکر شود: یافته‌های تحقیق حاضر.

مثال: (منبع: یافته‌های تحقیق حاضر)

مثال: (طراحی‌شده توسط محقق)

 1. عدم کپی نمودن

 از کپی نمودن نمودار و یا جدول (تصویرسازی آن‌ها) در متن مقاله خودداری شود. جداول و نمودارها لازم است طراحی شود. چراکه کیفیت آن‌ها در چاپ کاغذی، کاهش‌یافته و ناخوانا می‌شود.

 1. قالب ارسال

جداول و نمودارها  در دو قالب ارسال شوند.

قالب اول در متن مقاله است. در این قالب به‌صورت سیاه و سفید باشند که به هنگام چاپ کاغذی دچار افت کیفیت نشوند.

قالب دوم به‌صورت فایل ضمیمه و رنگی که به کار چاپ الکترونیک می‌آید.

 1. طراحی فنی

در مقام طراحی جدول از نرم‌افزار آفیس قسمت table استفاده شود و برای ترسیم نمودارها از قسمت shapes گزینه new drawing استفاده گردد. درنهایت کل نمودار به‌صورت گروپ (group) درآید.  

 

 

 دهم. نتیجه‌گیری 

 

 1. 1. مقاله لازم است دارای نتیجه‌گیری مستقل باشد و با تحلیل‌ها و یا بخش دیگری از مقاله ادغام نشود.
 2. 2. عنوان لازم است نتیجه‌گیری باشد و عناوین دیگری همچون خلاصه و یا جمع‌بندی استفاده نشود.
 3. 3. محتوای نتیجه‌گیری لازم است دربردارنده محورهای زیر به‌صورت خلاصه باشد: بیان مسئله و سؤال، مرور خلاصه متن، نتایج حاصله آمده در مقاله، برجسته‌سازی نوآوری این نتایج و بالاخره پیشنهاد‌ها  مرتبط و برآمده از نتایج.

 

 

یازدهم. فایل  و صفحه‌آرایی مقاله 

 

 1. نرم‌افزار تایپ

مقاله در نرم‌‌افزار Word تایپ و ارسال گردد.

 1. نوع و اندازه قلم

موضوع

اندازه و قلم

عنوان مقاله

فارسی

B Zar 12 Bold

انگلیسی

Time New Roman 11 Bold

نام نویسنده (گان)

فارسی

B Zar 11 Bold

انگلیسی

Time New Roman 11 Bold

پانویس

فارسی

B Lotus 10 Regular

انگلیسی

Time New Roman 9 Regular

تیترها

فارسی

B Zar 11 Bold

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Bold

چکیده و واژگان کلیدی

فارسی

B Lotus 11 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

متن اصلی مقاله

فارسی

B Lotus 13 Regular

انگلیسی

Time New Roman 11 Regular

عنوان جدول و نمودار (شکل)

فارسی

B Zar 10.5 Bold

انگلیسی

Time New Roman 10 Bold

متن جدول و نمودار (شکل)

فارسی

B Lotus 11 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

منبع جدول و نمودار (شکل)

فارسی

B Zar 10.5 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10 Regular

رابطه

فارسی

B Lotus 13 Regular

انگلیسی

Cambria Math 11 Regular

یادداشت‌ها

فارسی

B Lotus 12 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

کتاب‌نامه

فارسی

B Lotus 12 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

 

نکته (1). اندازه واژگان در بخشی که با عربی تایپ می‌شود، همانند فارسی آن و با قلم B Badr تنظیم شود.

 ذ-3. صفحه‌آرایی
نکته (1). فاصله خطوط در کل متن مقاله 0.9 باشد.
نکته (2). در صورت استفاده از فرمول (رابطه)، تمامی موارد با ذکر رابطه و شماره پیاپی آن، از گزینه Equation  استخراج شود.
نکته (3). با استفاده از گزینه Spacing در Paragraph فواصل قبل تیترها با 5 رج (فاصله) درج شوند.
نکته (4). در پاراگراف‌ها -غیر از پاراگراف اول- با استفاده از گزینه Indentation در Paragraph به میزان 0.5 تورفتگی ایجاد شود. 

 

 

 دوازدهم. یادداشت 

 

 1. محتوای یادداشت

فقط توضیحات اضافی ضروری و معادل انگلیسی اسامی خاص که در متن مقاله به آن‌ها اشاره‌شده و یا اصطلاحات مهم و محوری با عنوان «یادداشت‌ها»، در پاورقی آورده شود.

 1. نگارش معادل غیرفارسی

معادل‌های غیرفارسی فقط در مواردی ذکر شود که یک مفهوم محوری و اساسی و یا جدید به کار گرفته‌شده است. تعابیر ساده و عمومی نیاز به نگارش معادل ندارند.

 1. اسامی درون پرانتزهای ارجاعات، نیاز به رسم‌الخط غیرفارسی ندارند.

اسامی‌ای که درون پرانتزهای درون‌متن و برای ارجاع می‌آید، لازم نیست در یادداشت‌ها رسم‌الخط انگلیسی آن‌ها بیاید. در این موارد:

الف. اگر منبع مورداستفاده به زبان انگلیسی و یا هر زبان غیرفارسی است، اسم نویسنده با همان رسم‌الخط اصلی آورده شود. مثلاً اگر از کتاب Joseph Nye به زبان انگلیسی استفاده‌شده، درو ن پرانتز به این صورت آورده شود (Nye 1998). نگارش به فارسی مثلاً (نای 1998) و سپس یادداشت زدن برای اسم نای نادرست است.

ب.اگر منبع مورداستفاده به زبان فارسی است (از اول توسط یک نویسنده خارجی، اما به‌صورت فارسی نوشته‌شده و یا به فارسی برگردان‌شده)، در این موارد اسم نویسنده به‌صورت فارسی در پرانتز ارجاع می‌آید و نیازی به یادداشت رسم‌الخط غیرفارسی آن نیست.

مثلاً ترجمه کتاب نای اگر ملاک باشد، به‌صورت (نای 1397:12) ارجاع نوشته می‌شود و نیازی به ارائه رسم‌الخط انگلیسی اسم نای در یادداشت‌ها به انگلیسی نیست.

 

 

سیزدهم. ارجاع نویسی درون‌متن 

 

 1. الگوی ارجاع نویسی

ارجاع منابع در نشریه پژوهشنامه متین به‌صورت درون‌متنی بوده و بر همین الگو کتاب‌نامه نیز تنظیم شود. روش استناددهی بین‌المللی APA مدنظر و ملاک است.

 1. شیوه ارجاع نویسی منابع غیرفارسی

استناد نویسی به منابع غیرفارسی با همان الگوی APA است با این تفاوت که باید به زبان اصلی متن مورد استناد باشد.

نکته (1). از فارسی‌نویس نمودن منابع غیرفارسی در موقع ارجاع دهی درون‌متنی خودداری گردد. 

به‌عبارت‌دیگر اگر منبع مورداستفاده در پژوهش به زبان غیرفارسی باشد، مطابق ضوابط بالا عمل می‌شود با این توضیح که حتماً لازم است به زبان اصلی درون پرانتز و در کتاب‌نامه آورده شود. از فارسی‌نویس نمودن منابع خودداری گردد.

 

مثال / ارجاع به کتاب نای اگر به ترجمه فارسی آن باشد به این صورت خواهد بود 

(نای، 1398، ص.23). 

اما اگر به نسخه انگلیسی آن ارجاع بخواهیم بدهیم به‌صورت زیر است:

.(Nye, 2015, p. 34) 

 

 1. نکته‌های استناددهی درون‌متنی

در این قسمت نمونه‌ای اصلی برای ارجاع دهی ارائه‌شده است. حتماً در مقام نگارش به نحوه کاربرد نقطه و ویرگول دقت شود و به همان سبک استفاده شود. 

 نکته (1). ارجاع به اثری با یک نویسنده

(مطهری 1366:20).

نکته (2). ارجاع به اثری با دو نویسنده

(نام خانوادگی دو نویسنده با حرف ربط   واو  ذکر شود)

(مطهری و کاشانی،1366، ص. 22).

نکته (3). در منابع انگلیسی برای حروف ربط   واو   از نماد  &  استفاده شود.

(23-25 2019: Nay &Estephani)

نکته (4). ارجاع به اثری که سه نویسنده دارد:

(نام خانوادگی همه نویسندگان ذکر شود. بین آن‌ها ویرگول باشد. بعد از اسم  فرد ماقبل آخر از حرف ربط  واو   استفاده شود).
 (مطهری، کریمی و فرامرز پور، 1389، صص. 54-24).

نکته (5). ارجاع به اثری با بیش از سه نویسنده:

(نام خانوادگی اولین نویسنده ذکر و بجای اسامی نویسندگان بعدی از واژه    دیگران   استفاده شود):

(احمدی و دیگران، 1382، صص. 20-18).

نکته (6). در منابع انگلیسی برای معادل   دیگران   از  واژه    et.al  استفاده شود.

(Ahmadi et.al. 2019, p. 34)

نکته (7). ارجاع دهی به نام نویسنده‌ای که در متن اسم او است:

درصورتی‌که نام پدیدآورنده اثر در متن آمده و ارجاع به کلیت اثر اواست؛ بلافاصله پس از اسم ایشان کافی است فقط سال نشر در داخل پرانتز ذکر شود.

مثال: در بحث اهمیت دادن به فطرت، مطهری (1382) نیز چنین رویکردی دارد.

اما اگر صفحه‌ای و یا صفحه‌هایی معین موردنظر است، باید در پرانتز صفحه یا صفحه‌ها ذکر شود. مثال:

در بحث اهمیت دادن به فطرت، مطهری (1382: 12) نیز چنین رویکردی دارد.

اما اگر این استناد به‌گونه‌ای است که از جنس نقل‌قول (مستقیم یا غیرمستقیم) است، باید  در آخر نقل‌قول و با ذکر صفحه پرانتز ارجاع مطابق الگوی استاندارد بیاید و نمی‌توان به ذکر سال در مقابل اسم اکتفا نمود.

مثال: مطهری در این خصوص تصریح دارد که «فطرت مبنای ارزیابی رفتار است»(مطهری 1395: 17). 

نکته (8). ارجاع دهی به چند اثر در موضوعی واحد

اگر لازم است در موضوعی واحد به چند اثر ارجاع داده شود، کافی است درون پرانتز نام خانوادگی و سال نشر و در صورت نیاز صفحه آن ذکر شود و اسامی نویسندگان آثار مختلف با نقطه‌ویرگول از هم جدا شوند و البته به ترتیب حروف الفبا اسامی آورده شود

مثال: در ارتباط با سرمایه اجتماعی، معمولاً همه نویسندگان ایرانی با توجه به مبانی هویتی و معرفتی‌شان بر محوریت اعتماد اجتماعی تأکیددارند (اسلامی 1398: 20-12؛ کیوانی 1388:30-21؛ همدانی 1398)...ادامه مطلب 

توجه: اسلامی و کیوانی و همدانی به ترتیب حروف الفبا تنظیم‌شده‌اند و نباید این ترتیب به هم بخورد.

ضمناً، در پاره‌ای موارد که صفحه خاصی مطرح بوده، صفحه ذکرشده (مورد اسلامی)، در موردی که صفحه‌هایی ملاک بود، صفحه‌ها بیان‌شده (مثل مورد کیوانی) و در موردی که کل اثر مدنظر بوده به بیان عنوان اثر بسنده شده و صفحه‌ای ذکر نشده است (مثل مورد همدانی).

نکته (9). ارجاع مجدد

در ارجاع مجدد اطلاعات درون پرانتز به‌صورت استاندارد ذکر شود و از کاربرد کلمات پیشین و یا همان خودداری گردد. در نگارش منابع انگلیسی نیز همین قاعده جاری است و از معادل‌های انگلیسی پیشین و همان استفاده نشود یعنی:

Op.cit یا Ibid

 

 1. نکته‌های نگارش نقل‌قول مستقیم

نکته (1). استناد به نقل‌قول مستقیم لازم است درون گیومه باشد. 

نکته (2). بلافاصله بعد از اتمام نقل‌قول مستقیم و گذاشتن گیومه، آدرس درون پرانتز به‌صورت کامل و ذکر صفحه بیاید.

نکته (3). در نقل‌قول مستقیم باید ذکر صفحه حتماً بشود.

نکته (4). در صورت تعدد نقل‌قول از یک منبع لازم است آدرس هر یک بعد از خودش آورده شود،‌و به بهانه ذکر آدرس در آخرین نقل‌قول مستقیم، از ذکر درس نقل‌های اولیه خودداری نگردد.

مثال:

برخی معتقدند «انتخاب روش برای مدیریت سیاسی مقوله‌ای تخصصی و زمینه وند است؛ بنابراین هر جامعه‌ای الگوهای خاص خودش را دارد»(داوری 1371: 133).

 

 1. استناددهی به منابع باواسطه

محقق باید به منابع و مدارکی ارجاع دهد که خود آن‌ها را دیده است. اگر مدرک مورداستفاده به نقل از اثر دیگری استفاده‌شده، باید ابتدا نام صاحب مدرک اصلی در متن آورده شود (در مثال زیر کاستلز) و در انتهای جمله مورداستفاده، مشخصات منبع دوم در داخل پرانتز بعد از نگارش تعبیر  به نقل از:  بیاید که نشان دهد این موضوع ازآنجا نقل‌شده است (در مثال زیر کاشفیان).

مثال: جامعه شبکه‌ای فرصت‌هایی به تعبیر کاستلز دارد (به نقل از: کاشفیان 1386: 27). 

 

 1. ذکر صفحه/صفحات

لازم است صفحه و یا صفحه‌های مورد استناد همیشه ذکر شود.

نکته (1). اصل در ارجاع دهی به یک منبع آن است که حتماً صفحه و یا صفحه‌های استفاده‌شده، ذکر شود تا داور بتواند استناد را کنترل نماید؛ بنابراین از ارجاع نویسی کلی مثلاً (مطهری 1395) خودداری شود و حتماً صفحه و یا صفحه‌ها مورد استناد مؤلف ذکر شود. مثلاً (مطهری 1395:132).

 نکته (2). در برخی از موارد ذکر صفحه موضوعیت ندارد. از آن جمله:

اگر استنادها محتوای کلی اثر باشد و صفحه خاصی مدنظر نیست.

اگر استناد در پیشینه تحقیق است که کلیت اثر ملاک است.

در مواردی از این قبیل به‌طور طبیعی ذکر صفحه لازم نیست.

 نکته (3). باید توجه داشت که در متن مقاله نباید ارجاعات کلی (بدون ذکر صفحه) زیاد باشد و به‌طور طبیعی استنادها عموماً با ذکر صفحه هستند.

 

 1. ارجاع به قرآن کریم

برای ارجاع به قرآن کریم در داخل متن ارجاع به این شکل بیاید داخل پرانتز نام سوره: شماره آیه مثال (بقره:129)

در منابع هم قرآن جزء منابع ذکر نشود. در ضمن آیات حتماً به‌صورت اعراب‌گذاری شده بیاید. 

 1. ارجاع به نهج‌البلاغه و سایر متون ائمه اطهار

در این موارد نباید ارجاع درون‌متن به اثر باشد و لازم است مشابه الگوی استاندارد به صاحب اثر باشد. مثلاً ارجاع به نهج‌البلاغه نباید به این صورت باشد (نهج‌البلاغه، 1387، ص. 12). شیوه درست آن است که به این  صورت باشد: (امام علی، 1387، ص. 12). در کتاب‌نامه هم باید آدرس کامل این نهج‌البلاغه که استفاده‌شده بیاید. در آنجا طبعاً به این صورت خواهد بود. مثال:

- امام علی علیه‌السلام (1387). نهج‌البلاغه. گرداوری و تنظیم شریف رضی، ترجمه جعفر شهیدی، تهران: انتشارات قلم.

 

 1. استفاده از اسامی استاندارد

با توجه به وجود عناوین و القاب برای برخی از نویسندگان که ممکن است به آن  عناوین مشهور باشند؛ لازم است که از نام اصلی ایشان در ارجاع نویسی استفاده شود و از عناوین استفاده نشود. مثلاً (صاحب جواهر، 1398، ص. 14) درست نیست و باید نوشت (نجفی، 1398، ص. 12). چراکه  نام ایشان محمدحسن نجفی است. البته بعضی از نویسندگان نام مشهورشان آورده می‌شود مانند شهید اول و شهید ثانی و محقق حلی و علامه حلی...

 

 1. ترتیب نگارش صفحه‌ها

در مقام نگارش شماره صفحه‌های مورد ارجاع در بخش فارسی از چپ به راست باشد؛ یعنی مثلاً: 14-12 درست است و نه 12-14.   

این الگو هم در ارجاعات درون‌متن و هم در کتاب‌نامه لازم است رعایت گردد.

   

 

چهاردهم. کتاب‌نامه 

 

 1. اصل انطباق

باید بین کتاب‌نامه و ارجاعات درون‌متنی از دو حیث انطباق کامل وجود داشته باشد:

الف. انطباق عنوانی؛ یعنی همه مواردی که در متن ارجاع داده‌شده در کتاب‌نامه باشد و بالعکس(تمام مواردی

که در کتاب‌نامه است در متن هم ارجاع داده‌شده باشند).

ب.انطباق کتابشناختی؛ یعنی اطلاعات منابع ارجاع داده‌شده در متن با آنچه در کتاب‌نامه آمده، یکسان باشد. از حیث سال  و یا جلد و یا اسم نویسنده اثر.

 

 1. ترتیب ذکر منابع

کتاب‌نامه بر اساس منابع فارسی و عربی/ سپس منابع لاتین/ سپس اسناد و مدارک خاص/ و سپس منابع اینترنتی تنظیم شود.

 

 1. نحوه چینش منابع

هر بخش از کتاب‌نامه (فارسی/ لاتین و ...) بر اساس حروف الفبا مرتب شود.

 

 1. نمونه‌های نگارشی

نمونه (1). نگارش آدرس کتابشناختی اثر با یک نویسنده:

مطهری، مرتضی (1397). مسئله شناخت. تهران: صدرا.

نمونه (2). نگارش آدرس کتابشناختی اثر تا پنج نویسنده:

مهدیانی، رضا، حسینی، مهدی، امامی، فاطمه، دریانی، مهدیه و امیری، کریم (1399).  ابعاد نظم اجتماعی. تهران: انتشارات امیرکبیر.

نمونه (3). نگارش آدرس کتابشناختی اثر با بیش از پنج نویسنده:

مهدیانی، رضا، حسینی، مهدی، امامی، فاطمه، دریانی، مهدیه، امیری، کریم و دیگران (1382). برنامه‌های توسعه سیاسی. تهران: نشر کوکب.

نمونه (4). شیوه ذکر نام مترجم در آدرس کتابشناختی اثر:

مثال کتاب: نای، جوزف (1398). قدرت نرم. ترجمه عباس اسماعیلی، تهران: انتشارات سفیر.

نمونه (5). شیوه ذکر نام ویراستار در آدرس کتابشناختی اثر:

وقتی اثر داری ویراستار است، این موضوع قبل از تاریخ و درون پرانتز آورده شود:

مثال: امامی، رشید (ویراستار) (1399). مدیریت سیاسی. تهران: نشر تعلیم.

نمونه (6). نحوه نگارش اطلاعات کتابشناختی کتابی چند جلدی با آدرس واحد:

در مواردی که همه مجلدات اثر استفاده‌شده است و آدرس مجلدات اثر همه یکسان است. در این موارد لازم است به هنگام ارجاع در متن مجلد مورد نشر ذکر شود.

مثلاً: (پرچمی، 1381، ج 1، صص. 12-13). در کتاب‌نامه به‌صورت زیر آدرس کتابشناختی بیاید.

پرچمی، پروانه (1381). آشنایی با تاریخ جهان. مشهد: سیاست روز، 2 جلدی.

نمونه (7). نحوه نگارش اطلاعات کتابشناختی کتابی چند جلدی با آدرس متفاوت

اگر آدرس مجلدات یکسان نبود لازم است که هر جلد به‌طور مستقل معرفی شود و در متن هم ارجاع به همان آدرس باشد بدون نیاز به ذکر مجلد آن. برای مثال اگر اثری در دو جلد باشد اما یکی از مؤلفه‌های کتابشناختی (مثل مترجم، یا ناشر و یا تاریخ نشر) آن‌ها یکسان نباشد، باید به‌صورت زیر در کتاب‌نامه بیاید:

واتس، دیوید (1398). مفهوم سیاست (ج 1). ترجمه رضا علمداری، تهران: نشر پویش.

واتس، دیوید (1399). مفهوم سیاست (ج 2). ترجمه محمد معینی و علی ساعی، تهران: نشر پویش.

چون تاریخ نشر و یا مترجم تفاوت دارد، لذا امکان تجمیع مثل نمونه بالا را ندارد. در متن هم به هنگام ارجاع از مواردی چون (واتس، 1398، ص. 12) و (واتس، 1399، صص. 35-34). بدون ذکر جلد استفاده می‌شود.

نمونه (8). نحوه نگارش اطلاعات کتابشناختی یک جلد از کتابی چند جلدی

اگر کتابی چند جلد دارد و فقط ما از یک یا چند جلد معین آن استفاده نموده‌ایم، مشابه نمونه 6 عمل شود.

نمونه (9). نگارش آدرس کتابشناختی مقاله:

- رسولی، ساجده، عیوضی، حمید و رنجبر، رضا (1400). بنای عقلا و جایگاه آن در آثار فقهی سید حسن بجنوردی و امام خمینی (ره). پژوهشنامه متین، 23(93)،                                                              29-48. doi:10.22034/MATIN.2022.193779.1460

dor: 20.1001.1.24236462.1400.23.93.2.0.

نکته: در مورد مقالات حتماً doi و dor مقاله بیاید و در صورت نداشتن این موارد لینک مقاله در سامانه نشریه ذکر شود.

نمونه (10). نگارش آدرس کتابشناختی مقاله برگرفته از مجله الکترونیکی آنلاین (پیوسته):

میربابایی، حامد (1396) ارتباطات سیاسی در عصر جهانی، به آدرس:

http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/article_2098_e0a9ff0ef93bd1a3dfbb27fd84a481e5.pdf
نمونه (11). نحوه نگارش آدرس کتابشناختی پایان‌نامه و رساله منتشرنشده:

مرتضایی، محمد (1370). مفهوم صلح از دیدگاه اسلام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

نمونه (12). نحوه نگارش آدرس کتابشناختی پایان‌نامه و رساله منتشرشده در ایرانداک:

اسلامی، محمدتقی (1389). نظریه امنیت اسلامی. رساله دکتری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، قابل بازیابی از گنج، پایگاه اطلاعات علمی ایران (ایرانداک ش. d07501ff23d1db10520494e2b947de50).

نمونه (13). نحوه نگارش آدرس کتابشناختی پایان‌نامه و رساله منتشرشده در وبگاه:

شمس، رضا (1395). الگوهای توسعه در ایران. رساله دکتری، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

 بازیابی شده از

http://saed.isu.ac.ir/site/catalogue/325441

 •       نمونه انگلیسی
 • Knorn, J. Rabe, A. Radeloff, Volker C. Kuemmerle, T. Kozak, J.and Hostert, Patrick. (2009). Land cover mapping of large areas using chain classificationof neighboring Landsat satellite images. Remote Sensing of Environment, Environ, 113(5), 957– 964.
 • با توجه به اینکه موضوع نمایه‌سازی مقالات این مجله در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی به‌ویژه در پایگاه (Scopus) در دست اقدام است، لازم است منابع فارسی مورداستفاده در داخل متن، علاوه بر اشاره در قسمت «منابع فارسی» پایان مقاله، در قسمت  References  نیز به زبان انگلیسی ترجمه شوند و در پایان عبارت [In Persian] آورده شود تا مشخص گردد اصل منبع فارسی بوده است.

  نمونه منبع ترجمه‌شده از فارسی به انگلیسی:   

 1. Danaee Fard, H. Alvani, S. M. Azar, A. (2004). Methodology of qualitative research in management: Comprehensive approach. Tehran: Saffar Publishing. (in Persian)
 2. Pirouz, T. (2005). Land use planning: World experience and its adaptation to the situation in Iran, Tehran, Studies and Research Center of Urban Planning and Architecture of Iran. [In Persian]
 3. نکات نگارشی

نکته (1). عنوان کتاب ایرانیک/ایتالیک باشد.

نکته (2). عنوان مقاله با قلم معمولی باشد؛ اما عنوان نشریه مورد اشاره به‌صورت ایرانیک/ایتالیک باشد. 

 

پانزدهم. چکیده انگلیسی 

 

 1. عنوان مقاله و چکیده

نکته (1). عنوان مقاله و چکیده لازم است برای مخاطب انگلیسی‌زبان نوشته شود و لذا در کاربرد الفاظ و اصطلاحات دقت زبان‌شناختی لازم صورت گیرد و از ترجمه تحت الفظی و کلمه به کلمه خودداری گردد.

نکته (2). شروع ترجمه عنوان مقاله با حروف بزرگ باشد؛ اما سایر کلمات عنوان با حروف کوچک تا آخر نوشته شود. مگر موارد ذکرشده در نکته بعدی.

نکته (3). در عنوان اصطلاحات محوری و خاص و اسامی با حروف بزرگ شروع شود.

 

 1. واژگان کلیدی

نکته (1). واژگان کلیدی باید مطابق با موارد درج‌شده در چکیده فارسی باشد.

نکته (2). ترتیب واژگان کلیدی مطابق با الفبای انگلیسی تنظیم شود.

نکته (3). شروع واژگان کلیدی با حروف بزرگ باشد.

نکته (4). بین واژگان کلیدی ویرگول گذاشته شود و در مورد آخر، نقطه گذاشته شود.

 

 1. معرفی نویسنده/ نویسندگان

نکته (1). رسم‌الخط انگلیسی نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به‌طور کامل نوشته شود.

نکته (2). ترجمه تمام مطالب ارائه‌شده در معرفی نویسنده، به انگلیسی نوشته شود (رتبه/ دانشگاه/ گروه/ نویسنده مسئول و ...).

سایر ملاحظات

 

 

 1. عدم نگارش مطالب غیرفارسی در متن

اصل در مقاله‌های پژوهشنامه متین آن است که به‌صورت فارسی به بیان مطالب اقدام شود. لذا از نگارش متون به غیر این زبان خودداری شود. در مواردی که از آیه شریفه و یا حدیثی و ... لازم است استفاده شود، ترجمه آن در متن بیاید و متن عربی به‌صورت یادداشت ذکر شود.

 1. مصادیق مجاز متن غیرفارسی

در مواردی که یک جمله و یا کلمه خاص غیرفارسی موضوع بحث در متن است و یا آیه شریفه‌ای به‌صورت خاص دارد تحلیل می‌شود، ذکر آن متن در متن بلامانع است و ترجمه آن در یادداشت‌ها می‌آید. 

 

از محققین گرامی تقاضا دارد جهت ارتقا  مجله متین و کسب نمایه‌های برتر، در مقاله خود در صورت امکان به مقاله‌های نمایه شده در شماره‌های پیشین نشریه (با توجه به موضوع مقاله) استناد نمایید.