کلیدواژه‌ها = سیاست
تعداد مقالات: 7
2. برندسازی ایده‌ها: «صلحِ پایدار» به مثابه یکی از اصول گفتمانی انقلاب اسلامی

دوره 18، شماره 71، تابستان 1395، صفحه 19-40

منصور انصاری؛ میرقاسم سیدین زاده


3. نقش و جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 67، تابستان 1394، صفحه 49-72

خلیل بهرامی قصرچمی؛ سید رضا هاشمی


4. تعامل اخلاق و سیاست در اندیشة امام خمینی (س)

دوره 13، شماره 52، پاییز 1390، صفحه 103-121

حسین رفیع؛ مهرداد حلال خور


5. بینش حکمی امام خمینی(س)

دوره 13، شماره 50، بهار 1390، صفحه 109-134

فاطمه طباطبایی؛ پروانه عروج نیا


6. بررسی گفتمان امام خمینى(س) در مورد زنان

دوره 10، شماره 39، تابستان 1387، صفحه 61-76

جمیله کدیور


7. نوگرایی و نوآوری در اندیشة‌ امام خمینی(س)

دوره 7، شماره 27، تابستان 1384، صفحه 73-84

فاطمه طباطبایی