کلیدواژه‌ها = ملکیت
شرط مالیت عوضین درصحت معاملات با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 16، شماره 65، اسفند 1393، صفحه 45-66

سید محمد موسوی بجنوردی؛ مریم صباغی ندوشن


لزوم انجام تعهد

دوره 2، شماره 9، دی 1379، صفحه 45-68

سید محمد موسوی بجنوردی