نقش ساده‌زیستی کارگزاران حکومتی در سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 علوم سیاسی، دانشکده سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، ایران

3 استاد علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

چکیده: در این مقاله به تأثیر دوسویه ساده‌زیستی و یا عدم ساده‌زیستی و تجمل‌پرستی در سلامت و ثبات و یا عدم سلامت و به تبع بی‌ثباتی حکومت‌ها از منظر آموزه‌های قرآنی - اسلامی و سیره و سنت نبوی و علوی و الگوبرداری از آن برای نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان حکومتی دینی پرداخته شده است، علاوه بر الگو قرار دادن سیرۀ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران (امام خمینی) به‌عنوان رهبری ساده‌زیست به توصیه‌ها و زندگی عملی ایشان استناد گردیده است. امام به‌عنوان عالم و سیاست‌مداری چند بُعدی با اِشراف خود بر موضوعات اسلامی و تاریخ و پیشینۀ اسلام و مسلمانان و آگاهی به موضوعات، و با نگرشی جامعه‌شناختی به‌خوبی به تأثیر ساده‌زیستی دولت‌مردان و کارگزاران سیاسی بر سلامت و ثبات نظام حکومتی اسلامی وقوف داشتند و در این زمینه با دغدغه‌ای کاملاً مشهود به حفظ ساده‌زیستی و قناعت و رعایت بیت‌المال از سوی کارگزاران سیاسی به عنوان یکی از عوامل اصلی حفظ، ثبات و سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید داشتند.

کلیدواژه‌ها


 • منابع

  • آژین، محسن. (1374) اندیشه‌های اقتصادی امام‌خمینی، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
  • ابن خلدون، عبدالرحمن. (1369) مقدمه، ترجمه پروین گنابادی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
  • اشپنگلر، اسوا لد. (1369) فلسفه سیاست، ترجمه هدایت الله فروهر، تهران: نشر نظر .
  • امام‌خمینى، روح‏الله. (1389) صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینى، چاپ پنجم.
  • ــــــــــــــــــ . (1378) جهاد اکبر، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینى، چاپ نهم.
  • امید، احمد. (1381) شاخص های علوی در شخصیت امام خمینی، تهران: انتشارات دفاع.
  • روزنامۀ صبح شهروند. (یکشنبه 2 تیر1395) «ضرورت ساده‌زیستی مدیران جامعه فقرایی هستند که به فقر ما تسلی می‌جویند» شمارۀ 890.
  • سوروکین، الکساندر پیتریم. (1377) نظریه‌های جامعه‌شناسی و فلسفه‌های نوین تاریخ، ترجمه اسدالله نوروزی، رشت: حق‌شناس.
  • کلینی، محمد بن یعقوب. (1388) اصول کافی، تهران: المکتبه الاسلامیه.
  • طوسی، خواجه نصیرالدین. (1356) اخلاق ناصری، به تصحیح و توضیح مجتبی مینویی و علیرضا حیدری، تهران: انتشارات خوارزمی.
  • مجلسی، محمدباقر. (1403ق) بحار الانوار، بیروت: مؤسسه الوفاء.
  • محسن، مهدی. (1358) فلسفه تاریخ ابن خلدون، ترجمه مجید مسعودی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.