نظام سیاسی در دیدگاه امام خمینی(س) و علامه نائینی (بررسی مقایسه‌ای مؤلفه‌های شکلی و محتوایی نظام سیاسی دوران غیبت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . عضو هیأت علمی گروه اندیشة سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

2 محقق و پژوهشگر.

چکیده

در مقاله حاضر تلاش شده است نظام سیاسی دورة غیبت در دیدگاه امام خمینی و علامه محمد حسین نائینی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. همچنین استدلال شده است که اندیشه سیاسی امام خمینی در باب نظام سیاسی در دوران غیبت نسبت به اندیشه سیاسی علامه نائینی کامل‌تر و جامع‌تر می‌باشد. در این نوشتار، مؤلفه‌های یک نظام سیاسی در دو بخش کلی مؤلفه‌های شکلی و مؤلفه‌های محتوایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها