دوره و شماره: دوره 15، شماره 61، اسفند 1392، صفحه 1-131 
حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی(س)

صفحه 1-24

سید محمد موسوی بجنوردی؛ محمد مهریزی ثانی


بررسی وقف پول با رویکردی بر آرای امام خمینی

صفحه 131-150

حسین نمازی‌فر؛ حکیمه السادات هندی‌زاده