کلیدواژه‌ها = قانون
تعداد مقالات: 6
1. انصاف و عدالت در سیستم قانون گذاری ایران و رویکردهای قضایی امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، زمستان 1396، صفحه 111-135

طاهره سادات نعیمی؛ سید فر ج الله موسوی


2. بررسی تطبیقی خطابات شرعی از دیدگاه مشهور و امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 74، بهار 1396، صفحه 81-100

عبدالرضا فرهادیان


4. تحلیل حقوقی ریسک در نظام قراردادها با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 67، تابستان 1394، صفحه 97-122

عباس سرمدی؛ صبا حقیقت


5. جایگاه عدالت و اخلاق در فقه و حقوق اسلامی با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

دوره 13، شماره 51، تابستان 1390، صفحه 1-18

سید محمد موسوی بجنوردی؛ عاطفه کبیرتکمیلی نژاد


6. زمینه‌های تاریخی تکوین اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

دوره 8، شماره 30، بهار 1385، صفحه 41-69

محسن بهشتی سرشت