کلیدواژه‌ها = فقیه
بررسی آرای امام خمینی(س) و خویی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه

دوره 16، شماره 65، اسفند 1393، صفحه 87-104

سیدمحمد حسینی؛ زینب محمودی


گستردگی فقه و بیان مصادیق آن

دوره 4، 15 -16، آذر 1381، صفحه 5-22


دیدار با آیت الله موسوی بجنوردی

دوره 2، شماره 5، دی 1378، صفحه 347-362