انقلاب اسلامی ایران، سنّت و تجدد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه گیلان.

چکیده

اصول گرایی به معنای برساختن هویتی برای یکسان سازی رفتار فردی و نهادهای جامعه با هنجار‌هایی است که برگرفته از احکام خداوند هستند. هدف اصلی گفتمان اصالت اسلامی بازگشت به ریشه‌ها و اصول اسلامی بر طبق سنّت پیامبر اسلام(ص) می‌باشد. اصول گرایی به معنای پشت کردن به مدرنیته و جهان تجدد نیست. در واقع، گفتمان اصالت در صدد مقابله با دو جریان تحجرگرایی و تجددگرایی افراطی است. برخلاف سنّت گرایان و روشنفکران مذهبی که با دغدغه خلوص و تقدس دین و با نگاه حداقلی و انفعالی، دین را به گونه‌ای تعبیر می‌کنند که در مواجهه با امورات معیشتی و دنیایی قرار نگیرد و اساساً حوزه دین را در امور آخرتی و معنوی محدود می‌کنند، گفتمان اصالت اسلامی دغدغة خلوص و توانمندی دین را با هم مدّ نظر خود قرار می‌دهد و درصدد پیوند میان سنّت و تجدد ــ دنیا و آخرت ــ برمی‌آید.

کلیدواژه‌ها