کلیدواژه‌ها = امام خمینی
زمینه‌های تاریخی تکوین اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

دوره 8، شماره 30، خرداد 1385، صفحه 41-69

محسن بهشتی سرشت


به سوی یک رویکرد فرهنگی از انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 27، شهریور 1384، صفحه 1-18

شهلا باقری


رویکرد فلسفی‌ در اندیشة‌ سیاست‌ خارجی‌ امام‌ خمینی‌(س)

دوره 7، شماره 26، خرداد 1384، صفحه 131-156

سید صدرالدین موسوی جشنی؛ علی ایمانی


نقش مرجعیت در رهبری سیاسی امام خمینی(س)

دوره 5، شماره 21، اسفند 1382، صفحه 1-29

اکبر اشرفی