کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی ایران
بررسی چگونگی اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی و پیامدهای آن

دوره 22، شماره 88، آذر 1399، صفحه 81-103

10.22034/matin.2021.126888

محمد علی نظری؛ یحیی فوزی؛ سید صدرالدین موسوی جشنی؛ عباس کشاورز شکری


علل شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران و نظریه حکمرانی خوب: مطالعه موردی حکومت پهلوی دوم در سال‌های 1332 تا 1357

دوره 15، شماره 59، شهریور 1392، صفحه 159-184

فریده محمد علی‌پور؛ رسیدرضا رحیمی عماد رحیمی عماد


تکاپوهای دولت جمشید آموزگار برای جلوگیری از انقلاب اسلامی ایران

دوره 13، شماره 53، اسفند 1390، صفحه 75-90

فواد پورآریان؛ ارسطو خداپرست


امتناع دمکراسی در جوامع پسا انقلابی

دوره 12، شماره 46، خرداد 1389، صفحه 69-89

علیرضا شجاعی زند


انقلاب‌ چین‌ و مقایسة‌ تطبیقی آن‌ با انقلاب اسلامی‌ ایران‌

دوره 11، شماره 45، اسفند 1388، صفحه 41-63

علی محمد حاضری؛ ابراهیم ایران نژاد


انقلاب اسلامی ایران و شیعیان لبنان (چشم‌اندازی تاریخی ـ مقایسه‌ای)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1387، صفحه 19-46

سید مهدی طاهری؛ محمود شفیعی


تحلیلی نظری از انقلاب 1979 ـ 1977 ایران

دوره 5، شماره 19، شهریور 1382، صفحه 119-157

سید صدرالدین موسوی


میزگرد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی

دوره 2، شماره 5، دی 1378، صفحه 5-50