کلیدواژه‌ها = ولایت
بررسی تطبیقی مفهوم کودک بد سرپرست و آثار آن در حقوق و فقه با تکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22034/matin.2024.201565.1506

محمد مهریار؛ محسن واثقی؛ سیده فاطمه هاشمی


نقش و جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 67، شهریور 1394، صفحه 49-72

خلیل بهرامی قصرچمی؛ سید رضا هاشمی


بررسی آرای امام خمینی(س) و خویی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه

دوره 16، شماره 65، اسفند 1393، صفحه 87-104

سیدمحمد حسینی؛ زینب محمودی


بررسی نظریه تملیک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی برآرای امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 58، خرداد 1392، صفحه 67-91

سیدمحمدصادق طباطبایی؛ عادل پرنیان جوی


بینش حکمی امام خمینی(س)

دوره 13، شماره 50، خرداد 1390، صفحه 109-134

فاطمه طباطبایی؛ پروانه عروج نیا


قاعدة حسبه از منظر امام خمینی(س)

دوره 11، شماره 43، شهریور 1388، صفحه 153-169

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی


ولایت مادر در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشة امام خمینی(س)

دوره 8، شماره 33، اسفند 1385، صفحه 131-147

سید محمد موسوی بجنوردی؛ عفت ترکمان


تأملی در نسبت عرفان و سیاست

دوره 1، شماره 3، شهریور 1378، صفحه 301-318

محمد مهدی مجاهدی