کلیدواژه‌ها = گفتمان
تحلیل تقابل آنتاگونیستی سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/matin.2023.379702.2132

رضا نظرپور؛ علی اشرف نظری


گفتمان های اشتغال زنان (مقایسه دیدگاه امام خمینی (ره)با دیگر گفتمانهای رایج)

دوره 23، شماره 93، دی 1400، صفحه 75-106

10.22034/matin.2022.202994.1520

معصومه عبدالوهابی؛ علی روشنایی؛ امید علی احمدی؛ حسین جمالی آشتیانی


تحلیل دور ه های زمانی گفتمان انقلاب اسلامی با تکیه بر رهبری امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، اسفند 1396، صفحه 21-43

سید محمد علی حسینی زاده؛ رضا شفیعی اردستانی


برندسازی ایده‌ها: «صلحِ پایدار» به مثابه یکی از اصول گفتمانی انقلاب اسلامی

دوره 18، شماره 71، شهریور 1395، صفحه 19-40

منصور انصاری؛ میرقاسم سیدین زاده


امام خمینی(س) و گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 12، شماره 47، شهریور 1389، صفحه 117-129

محمدمهدی مظاهری


گفتمان سیاسی حضرت امام خمینی و گفتمانهای رقیب

دوره 8، شماره 30، خرداد 1385، صفحه 145-182

نورالله قیصری