تعداد مقالات: 433
126. بررسی وضعیت حقوقی کودک متولد شده از رحم جایگزین با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 72، پاییز 1395، صفحه 47-74

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ معصومه محمدخانی


129. پیوند قرآن و انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 43-72

فیض اله اکبری دستک


131. نقش و جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 67، تابستان 1394، صفحه 49-72

خلیل بهرامی قصرچمی؛ سید رضا هاشمی


134. شرط مالیت عوضین درصحت معاملات با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 16، شماره 65، زمستان 1393، صفحه 45-66

سید محمد موسوی بجنوردی؛ مریم صباغی ندوشن


137. مرتبه احدیت، نقطة عطف عرفان امام خمینی (س) و ابن عربی

دوره 15، شماره 61، زمستان 1392، صفحه 59-73

نفیسه مصطفوی؛ نیّر زکی


139. بازخوانی قاعده نفی سبیل با رویکردی به اندیشه‌های امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 57، زمستان 1391، صفحه 61-86

مجید رضایی؛ سید محمد علی هاشمی


140. فطرت و اخلاق از منظر امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 55، تابستان 1391، صفحه 45-60

حکیمه دبیران


141. بررسی فقهی مدیریت زنان در آیینة وحی با رویکرد فقهی امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 58، بهار 1392، صفحه 41-75

آیة الله عباسعلی روحانی؛ علی آقا پیروز


142. قاعده قرعه به عنوان رویه قضایی با رویکردی بر آرای امام خمینی(س

دوره 14، شماره 54، بهار 1391، صفحه 45-66

فریبا حاجی علی؛ زینب ثمنی


144. تحلیل ماهیت و انواع قرارداد بیمه عمر با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 13، شماره 52، پاییز 1390، صفحه 13-38

سید محمد موسوی بجنوردی؛ زهرا سمیعی زفرقندی


145. مبانی نظری معاد جسمانی ملاصدرا از دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 60، پاییز 1392، صفحه 41-54

منیره پلنگی؛ معصومه اسماعیلی


146. ماهیت جشن‌های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

دوره 13، شماره 51، تابستان 1390، صفحه 19-40

فواد پورآریان؛ هادی دل آشوب


147. حوزة نجف و نهضت روحانیون ایران در نیمه دوم سال 1341

دوره 13، شماره 50، بهار 1390، صفحه 35-54

رسول جعفریان؛ حمید بصیرت منش


150. تفاوت تبیین حکومت در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) و ابوالاعلی مودودی

دوره 12، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 61-76

نورالله قیصری؛ ناصر غلامی علم