کلیدواژه‌ها = سیاست
برندسازی ایده‌ها: «صلحِ پایدار» به مثابه یکی از اصول گفتمانی انقلاب اسلامی

دوره 18، شماره 71، شهریور 1395، صفحه 19-40

منصور انصاری؛ میرقاسم سیدین زاده


نقش و جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 67، شهریور 1394، صفحه 49-72

خلیل بهرامی قصرچمی؛ سید رضا هاشمی


تعامل اخلاق و سیاست در اندیشة امام خمینی (س)

دوره 13، شماره 52، آذر 1390، صفحه 103-121

حسین رفیع؛ مهرداد حلال خور


بینش حکمی امام خمینی(س)

دوره 13، شماره 50، خرداد 1390، صفحه 109-134

فاطمه طباطبایی؛ پروانه عروج نیا


بررسی گفتمان امام خمینى(س) در مورد زنان

دوره 10، شماره 39، شهریور 1387، صفحه 61-76

جمیله کدیور


نوگرایی و نوآوری در اندیشة‌ امام خمینی(س)

دوره 7، شماره 27، شهریور 1384، صفحه 73-84

فاطمه طباطبایی


پیام متین

دوره 2، شماره 7، تیر 1379، صفحه 1-4


عرفان و سیاست

دوره 2، شماره 7، تیر 1379، صفحه 261-278

رضا داوری اردکانی


تأملی در نسبت عرفان و سیاست

دوره 1، شماره 3، شهریور 1378، صفحه 301-318

محمد مهدی مجاهدی