کلیدواژه‌ها = عرفان
نقش و جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 67، شهریور 1394، صفحه 49-72

خلیل بهرامی قصرچمی؛ سید رضا هاشمی


شادی و نشاط از دیدگاه فقه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 16، شماره 62، خرداد 1393، صفحه 97-123

زهرا فهرستی؛ مهری توتونچیان


عرفان امام خمینی(س) و جلوه‌های آن در تفسیر عرفانی از ‌‌قرآن کریم

دوره 16، شماره 62، خرداد 1393، صفحه 125-151

عباس مصلایی‌پور؛ سید محمد علی میربلوکی


بررسی «صبر» از دیدگاه امام خمینی

دوره 14، شماره 54، خرداد 1391، صفحه 1-17

علی اکبر افراسیاب پور


بینش حکمی امام خمینی(س)

دوره 13، شماره 50، خرداد 1390، صفحه 109-134

فاطمه طباطبایی؛ پروانه عروج نیا