کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
بررسی تأثیر عملکرد ستادهای مبارزه با گرانفروشی در تسریع فرآیند سقوط پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی

دوره 22، شماره 89، اسفند 1399، صفحه 105-130

10.22034/matin.2021.131735

حسین مفتخری؛ میر هادی حسینی؛ سعید لیلاز؛ غلامعلی رموی رموی


تحلیل دور ه های زمانی گفتمان انقلاب اسلامی با تکیه بر رهبری امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، اسفند 1396، صفحه 21-43

سید محمد علی حسینی زاده؛ رضا شفیعی اردستانی


پیوند قرآن و انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 75، شهریور 1396، صفحه 43-72

فیض اله اکبری دستک


برندسازی ایده‌ها: «صلحِ پایدار» به مثابه یکی از اصول گفتمانی انقلاب اسلامی

دوره 18، شماره 71، شهریور 1395، صفحه 19-40

منصور انصاری؛ میرقاسم سیدین زاده


تحلیل انقلاب اسلامی ایران در چهارچوب حکمت متعالیه

دوره 13، شماره 51، شهریور 1390، صفحه 131-155

نجف لک زایی؛ رضا لکزایی


سینما و وقوع انقلاب اسلامی در ایران

دوره 13، شماره 50، خرداد 1390، صفحه 83-107

مهدی رهبری؛ سعید محمدزاده


مقدمه‌ای ‌برتبیین عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی(س)

دوره 12، شماره 49، اسفند 1389، صفحه 15-38

محمدحسین جمشیدی؛ ابراهیم ایران نژاد


امام خمینی(س) و گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 12، شماره 47، شهریور 1389، صفحه 117-129

محمدمهدی مظاهری


تأثیر انقلاب عاشورا بر انقلاب اسلامی ایران

دوره 12، شماره 47، شهریور 1389، صفحه 131-148

بهجت یزد خواستی؛ حسن موحدیان


جنسیت و انقلاب: نگاهی متفاوت به مشارکت زنان در انقلاب اسلامی ایران

دوره 11، شماره 44، آذر 1388، صفحه 99-123

محمدسالار کسرایی؛ نرگس نیکخواه قمصری


بررسی نقش ائتلاف طبقات اجتماعی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

دوره 11، شماره 43، شهریور 1388، صفحه 75-96

فرهاد درویشی؛ ملیحه ر مضانی


جایگاه انقلاب اسلامی در نظریه‌های منتقد سیاست مدرن

دوره 10، شماره 40، آذر 1387، صفحه 1-27

سید جواد امام جمعه زاده؛ هجرت ایزدی


تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر حرکتهای اسلامی درآسیای مرکزی

دوره 10، شماره 39، شهریور 1387، صفحه 119-144

عنایت الله یزدانی؛ سید احمد فتاحی


به سوی یک رویکرد فرهنگی از انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 27، شهریور 1384، صفحه 1-18

شهلا باقری