کلیدواژه‌ها = انقلاب
نسل پنجم نظریه های انقلاب؟

دوره 25، شماره 98، فروردین 1402، صفحه 139-180

10.22034/matin.2023.370075.2111

محمد سالار کسرایی


انقلاب و جنگ ایران و عراق

دوره 15، شماره 58، خرداد 1392، صفحه 93-114

محمدسالار کسرایی؛ سید رحیم موسوی


خاتمة انقلاب

دوره 12، شماره 49، اسفند 1389، صفحه 39-55

علیرضا شجاعی زند


امتناع دمکراسی در جوامع پسا انقلابی

دوره 12، شماره 46، خرداد 1389، صفحه 69-89

علیرضا شجاعی زند


انقلاب‌ چین‌ و مقایسة‌ تطبیقی آن‌ با انقلاب اسلامی‌ ایران‌

دوره 11، شماره 45، اسفند 1388، صفحه 41-63

علی محمد حاضری؛ ابراهیم ایران نژاد


بررسی نقش ائتلاف طبقات اجتماعی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

دوره 11، شماره 43، شهریور 1388، صفحه 75-96

فرهاد درویشی؛ ملیحه رمضانی


تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر حرکتهای اسلامی درآسیای مرکزی

دوره 10، شماره 39، شهریور 1387، صفحه 119-144

عنایت الله یزدانی؛ سید احمد فتاحی


بنیادهای فرهنگی و هویتی انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 26، خرداد 1384، صفحه 19-44

سید عبدالحسین حجت‌زاده


از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی

دوره 6، شماره 22، خرداد 1383، صفحه 109-141

محمدسالار کسرایی


نقش مرجعیت در رهبری سیاسی امام خمینی(س)

دوره 5، شماره 21، اسفند 1382، صفحه 1-29

اکبر اشرفی


تعامل دین و دموکراسی در اندیشة سیاسی آیت الله طالقانی

دوره 5، شماره 21، اسفند 1382، صفحه 129-173

علیرضا ملایی توانی


تبیین انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه تدا اسکاچپول

دوره 5، شماره 19، شهریور 1382، صفحه 97-119

عباس کشاورز شکری


تحلیلی نظری از انقلاب 1979 ـ 1977 ایران

دوره 5، شماره 19، شهریور 1382، صفحه 119-157

سید صدرالدین موسوی


نظریه تدا اسکاچپول و انقلاب اسلامی ایران (قسمت اول)

دوره 4، شماره 17، اسفند 1381، صفحه 193-222

عباس کشاورز شکری


فرآیند گرایش به انقلاب در اندیشه سیاسی امام خمینی

دوره 3، شماره 13، اسفند 1380، صفحه 179-212

علیرضا ملایی توانی


نقش و جایگاه ایدئولوژی در نظریه های انقلاب

دوره 3، شماره 10، اردیبهشت 1380، صفحه 59-100

حمید رضا اخوان مفرد


میزگرد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی

دوره 2، شماره 5، دی 1378، صفحه 5-50


تاملاتی در پیدایش و تکوین حزب ملل اسلامی

دوره 2، شماره 5، دی 1378، صفحه 51-84

اسماعیل حسن زاده